Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu samochodowego, którą Ubezpieczający ponosiłby zgodnie z postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

Oferta dla przedsiębiorstw zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy na terenie obowiązywania Konwencji CMR.

Umowa ubezpieczenia przynosi szereg korzyści:

  1. odpowiedź na wymogi stawiane przez zleceniodawców (w tym spedytorów) w związku z zabezpieczeniem roszczeń na wypadek szkody w przewożonym towarze,
  2. możliwość indywidualnego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o następujące elementy:
  • deklarację wartości przesyłki (art. 24 Konwencji CMR),
  • kwotę specjalnego interesu w dostawie towaru (art. 26 Konwencji CMR).

Jako uzupełnienie oferty produktowej ERGO Hestia proponuje ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym dla podmiotów realizujących umowy przewozu towarów na terenie Niemiec bądź na terenie pozostałych krajów UE.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×