Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za powstałą w okresie ubezpieczenia utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w trakcie wykonywanego krajowego transportu drogowego, którą Ubezpieczający ponosiłby zgodnie z przepisami Ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Oferta dla przedsiębiorstw zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy na terenie kraju.

Umowa ubezpieczenia przynosi szereg korzyści:

  1. odpowiedź na wymogi stawiane przez zleceniodawców (w tym spedytorów) w związku z zabezpieczeniem roszczeń na wypadek szkody w przewożonym towarze,
  2. możliwość indywidualnego negocjowania zakresu ubezpieczenia,
  3. suma gwarancyjna ustalona w umowie ubezpieczenia nie zmniejsza się, bez względu na liczbę zdarzeń ochrona ubezpieczeniowa trwa aż do końca okresu ubezpieczenia z niezmienionym limitem,
  4. część kosztów związanych ze szkodą pokrywana jest ponad sumę gwarancyjną m.in. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty obrony sądowej czy koszty poniesione w celu zapobieżeniu szkodzie bądź zmniejszenia jej rozmiarów.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×