Ubezpieczenie rzeczy w drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym przewozie krajowym, wykonywanym obcym lub własnym transportem, wobec których Ubezpieczający ponosi ryzyko transportowe.

Ubezpieczenie cargo jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców, producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w zakresie:

  • podstawowym: szesnaście zdefiniowanych ryzyk,
  • rozszerzonym: ryzyko kradzieżowe i ryzyka załadunkowe/rozładunkowe,
  • pełnym: zakres All Risk, ochrona ładunku wskutek wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączeń ogólnych.

Ubezpieczyciel standardowo pokrywa również koszty:

  • ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie,
  • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  • utylizacji ładunku uznanego za stratę całkowitą.

Umowę można zawrzeć na czas trwania jednego transportu lub na czas wszystkich transportów dokonywanych w czasie jej obowiązywania.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×