Ubezpieczenie taboru kolejowego, będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Ubezpieczającego, od szkód powstałych wskutek zdarzeń wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie oparte o szeroki wachlarz ryzyk nazwanych.

Istnieje możliwość indywidualnego kształtowania zakresu ochrony dla podmiotów świadczących usługi przewozu na dużą skalę.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×