Ubezpieczenie rzeczy w drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym przewozie międzynarodowym, wykonywanym obcym lub własnym transportem, wobec których Ubezpieczający ponosi ryzyko transportowe.

Transporty międzynarodowe są ubezpieczane w oparciu o Standardowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses), powszechnie stosowane przez ubezpieczycieli, jak i przez handlowców, eksporterów i importerów na całym świecie.

Klauzule uniwersalne

Klauzule opracowane przez Instytut Ubezpieczycieli Londyńskich:

  • Institute Cargo Clauses (A)  1/1/09 ― Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A),
  • Institute Cargo Clauses (B)  1/1/09 ―  Instytutowe Klauzule Ładunkowe (B),
  • Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09  ― Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C),
  • Institute Cargo Clauses (Air; excluding sendings by Post) 1/1/09 (Instytutowe Klauzule Ładunkowe - Lotnicze ; z wyłączeniem przesyłek pocztowych).

Klauzule obligatoryjne

Klauzula Ubezpieczalnego Interesu (o ile nie jest w inny sposób określony moment przejścia ryzyka transportowego):

  • Institute Replacement Clause 1/1/34 (Instytutowa Klauzula o Wymianie Części 1/1/34) – stosowana, gdy przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia,
  • Klauzula Określająca Obowiązki i Postępowanie Ubezpieczającego w Przypadku Szkody (dla obrotowych umów ubezpieczenia),
  • Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną 10/11/03.
  • Instytutowa Klauzula Wyłączenia Ataku Cybernetycznego 10/11/03

Dodatkowo dla transportów morskich:

  • Institute Classification  Clause  1/1/01 lub 1/8/97- Instytutowa Klauzula Klasyfikacyjna,
  • Cargo ISM Endorsement (Ładunkowy Aneks ISM).
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×