Ubezpieczenie rekompensuje niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • koszty leczenia, 
 • koszty transportu i repatriacji, 
 • koszty ratownictwa, 
 • odpowiedzialność cywilna, 
 • bagaż, 
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance. 

Ubezpieczenie chroni od utraty związanej z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w czasie pobytu poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu.

Najważniejsze korzyści:

 • przeniesienie na Ubezpieczyciela odpowiedzialności finansowej za koszty leczenia pracownika oraz skutki nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu pracownika za granicą, 
 • organizacja i pokrycie kosztów za transport poszkodowanego do kraju, 
 • organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby zastępującej pracownika w wykonywaniu obowiązków służbowych, 
 • możliwość rozszerzenia ochrony o koszty leczenia następstw ataków terrorystycznych oraz działań wojennych nawet na terytorium krajów, gdzie wystąpienie takich czynników jest bardzo realne, 
 • dedykowany wyłącznie klientom korporacyjnym numer telefonu Centrum Alarmowego, co oznacza zdecydowanie krótszy okres oczekiwania na połączenie z konsultantem, 
 • rozliczanie liczby wykorzystanych osobodni w cyklu miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym, 
 • stosowanie wysokich sum ubezpieczenia, 
 • brak zapisów określających maksymalny okres przebywania Ubezpieczonego za granicą, 
 • możliwość włączenia do zakresu ubezpieczenia dodatkowych ryzyk oraz usług assistance, 
 • zwiększenie sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×