Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych obejmuje ochroną sprzęt i maszyny przedsiębiorcy po przyjęciu ich do eksploatacji.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć:

  • sprzęt i maszyny służące do budowy dróg lub trakcji kolejowych, 
  • sprzęt i wyposażenie budowlane, 
  • dźwigi, maszyny podnoszące i systemy transportowe, 
  • maszyny do przemieszczania gruntu, 
  • maszyny pracujące w żwirowniach i zakładach produkcji betonu, 
  • sprzęt i maszyny do palowania i wierceń, 
  • pojazdy lub sprzęty służb publicznych, z wyłączeniem transportu publicznego.

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych jest produktem typu All Risk, co oznacza, że obejmuje ochroną szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczający może zmienić zakres ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczający ustala sumę ubezpieczenia na podstawie wartości odtworzeniowej maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×