Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych przeznaczone jest dla inwestorów, głównych wykonawców lub podwykonawców. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy.

Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne powstałe wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową można również objąć:

  • otoczenie terenu budowy, w szczególności istniejące już mienie przedsiębiorcy,
  • odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy.

Dodatkowo ochronę można rozszerzyć na:     

  • sprzęt i wyposażenie budowlane,
  • maszyny budowlane,
  • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie,
  • odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich,
  • mienie otaczające.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych jest produktem typu All Risk, co oznacza, że obejmuje ochroną szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczający może zmienić zakres ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od chwili rozpoczęcia robót lub od momentu rozładowania ubezpieczonego mienia na terenie budowy i wygasa z chwilą przekazania obiektu do eksploatacji.

Istnieje także możliwość zawarcia umowy generalnej:

  • otwartego pokrycia, tzw. open cover – ubezpieczeniem można objąć kontrakty na uzgodnionych warunkach, z zastrzeżeniem wcześniejszego zgłoszenia każdego kontraktu,
  • umowy obrotowej – ubezpieczeniem można objąć wszystkie kontrakty mieszczące się w zakresie umowy, bez obowiązku indywidualnego zgłoszenia.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×