Ochrona mienia od szkód materialnych powstałych wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyłączeń wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie chroni:

 • budynki i budowle, 
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie, 
 • wartości pieniężne, 
 • nakłady inwestycyjne, 
 • środki obrotowe, 
 • mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży, 
 • mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników przedsiębiorcy

Ochrona obejmuje szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Standardowo ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wyłącza z zakresu ochrony skutki mechanicznych lub elektrycznych awarii maszyn i urządzeń. Istnieje jednak możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek takich awarii.

Sumę ubezpieczenia można wyliczyć według wartości:

 • odtworzeniowej,
 • rzeczywistej,
 • ewidencyjnej brutto,  
 • ewidencyjnej netto.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×