Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje ochroną mienie przedsiębiorcy, wykorzystywane w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, od szkód materialnych powstałych wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu.

Ochroną można objąć mienie własne oraz mienie użytkowane na podstawie tytułu prawnego, w szczególności:

  • maszyny, urządzenia, wyposażenie, 
  • wartości pieniężne,
  • środki obrotowe, 
  • mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży, 
  • mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników przedsiębiorcy.

Ochronę można dodatkowo rozszerzyć, obejmując nią również:

  • szkody powstałe w wyniku wandalizmu,
  • wartości pieniężne i przedmioty wartościowe podczas ich transportu.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×