Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych obejmuje ochroną czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (z wyłączeniem linii przesyłowych), których wiek nie przekracza 25 lat.

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego w przypadku, gdy nastąpiło co najmniej jedno z następujących zdarzeń:

  • niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących urządzenia, 
  • zmiana napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego, 
  • zanik napięcia jednej lub kilku faz, 
  • zmiana wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstała wskutek awarii, 
  • uszkodzenie izolacji.

W umowie ubezpieczenia należy również wskazać łączną moc znamionową wszystkich zainstalowanych maszyn, urządzeń i aparatów elektroenergetycznych.

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający na podstawie wartości przewidywanej maksymalnej szkody.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×