Ubezpieczenie obejmuje ochroną dane elektroniczne od szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie oraz nieuczciwych pracowników.

Oferta skierowana jest do polskich przedsiębiorstw, które przetwarzają dane elektroniczne, m.in.:

 • firm produkcyjnych i handlowych,
 • sklepów internetowych (e-commerce),
 • hoteli,
 • hurtowni budowlanych,
 • pośrednictw finansowych,
 • sektora edukacji,
 • sektora ochrony zdrowia, szpitali.

Ubezpieczenie Cyber to pierwszy autorski produkt na naszym rynku, od podstaw przygotowany przez ERGO Hestię. Warunki Ubezpieczenia Danych Elektronicznych od Ryzyk Cybernetycznych przygotowane zostały z myślą o polskich przedsiębiorstwach. Klienci, w ramach umowy ubezpieczenia, otrzymują  również pomoc firmy wyspecjalizowanej w informatyce śledczej.

Produkt oferuje 3 sekcje ubezpieczenia, które pokrywają koszty związane z utratą lub uszkodzeniem danych elektronicznych wskutek szkód cybernetycznych:

Sekcja I: dane elektroniczne

 • koszty przywrócenia danych
 • koszty zakupu nowego oprogramowania
 • koszty odtworzenia danych
 • koszty usunięcia złośliwego oprogramowania
 • koszty przywrócenia dostępu do danych

Sekcja II: koszty dodatkowe m.in. (otwarty katalog kosztów):

 • koszty public relations w celu przywrócenia reputacji/wizerunku publicznego
 • koszty przeniesienia nieutraconych danych na inne serwery
 • koszty porady prawnej
 • koszty ograniczenia skutków utraty danych

Sekcja III: odpowiedzialność cywilna

 • koszty odtworzenia danych u poszkodowanych (osób trzecich)
 • koszty przywrócenia danych u poszkodowanych (osób trzecich)
 • koszty przywrócenia systemu u poszkodowanych (osób trzecich)
 • koszty działania specjalistów z zakresu informatyki śledczej poniesione na poszukiwanie sprawcy ataku komputerowego
 • koszty postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych (GiODO) oraz ochroną prawa własności intelektualnej (Urząd Patentowy)
 • utracone korzyści poniesione przez osoby trzecie powstałe wskutek uszkodzenia, utraty danych lub powstałych w wyniku wycieku danych personalnych osób trzecich

Ubezpieczenie charakteryzuje się:

 • szerokim zakresem ochrony,
 • otwartym katalogiem kosztów dodatkowych (sekcja II),
 • prostą i przystępną formą z podziałem na sekcje ubezpieczenia,
 • dostosowaniem do potrzeb polskich przedsiębiorców.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×