Ubezpieczenie aerocasco i odpowiedzialności cywilnej skierowane jest do operatorów bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 25 kg.

Drony to bezzałogowe statki powietrzne, które nie mają możliwości zabierania pasażerów. Wykorzystywane są między innymi: do wykonywania fotografii i filmów z lotu ptaka, ratownictwa medycznego czy monitoringu obiektów.

Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że zwiększa się komercyjne wykorzystanie dronów. Znajdują one zastosowanie w nieruchomościach, geodezji, badaniach naukowych i branży reklamowej. Dodatkowo stanowią nieodłączny element wydarzeń masowych, a także zyskują na uznaniu jako forma rozrywki.

Ubezpieczenie dronów to:

  1. ubezpieczenie aerocasco – dobrowolne ubezpieczenie, które obejmuje nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, szkody całkowite lub częściowe w ubezpieczonym statku powietrznym, powstałe podczas lotu oraz na ziemi w czasie manewrowania, postoju lub naprawy,
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – obowiązkowe ubezpieczenie, które obejmuje szkody powstałe podczas lotów wykonywanych w zasięgu wzroku polegające na: 
  • uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby trzeciej,
  • uszkodzeniu mienia osoby trzeciej na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu.

Zalety ubezpieczenia:

  • warunki stworzone i dostosowane do bezzałogowych statków powietrznych,
  • pierwsze tego typu ubezpieczenie aerocasco w Polsce,
  • ochrona nie tylko wobec osób trzecich (OC), ale i ubezpieczonego drona (AC),
  • ubezpieczenie dedykowane dla komercyjnych i niekomercyjnych użytkowników.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×