Jesteś człowiekiem biznesu. Myślisz strategicznie, więc najlepiej wiesz, jakie znaczenie dla przyszłości Twojej firmy mają podejmowane teraz decyzje. Z pakietem Hestia Biznes możesz kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa. Hestia Biznes stanowi doskonałą ochronę Twojej działalności przed zagrożeniami, które mogą zakłócić jej rozwój.

W ramach pakietu można ubezpieczyć zarówno majątek firmy, jak i odpowiedzialność cywilną. Posiadając Hestię Biznes możesz skorzystać systemu atrakcyjnych zniżek.

Hestia Biznes to zestaw 11 ubezpieczeń dających wszechstronną ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka, m. in.:

 • pożarem, zalaniami, gradobiciem, 
 • kradzieżą z włamaniem, 
 • rabunkiem,
 • wandalizmem,
 • wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi), 
 • stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych.

Jeśli nie chcesz zastanawiać się od czego masz chronić swoje mienie wykup opcję ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ochroną wówczas będą objęte wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.

W pakiecie Hestia Biznes możesz ubezpieczyć:

 • budynki i budowle, 
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia, 
 • komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny, 
 • przenośne urządzenia elektroniczne, 
 • środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu, 
 • mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz, 
 • pieniądze lub biżuterię, 
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz, 
 • przedmioty należące do Twoich pracowników, 
 • przedmioty ze szkła, kamienia i lustra, 
 • oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Bez dodatkowych kosztów:

 • odpowiadamy za straty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu szkody, a także koszty poszukiwania przyczyn szkody, 
 • zwracamy koszty montażu rusztowań lub ustawienia drabin np. przy wstawianiu stłuczonej szyby okiennej. 

Oferujemy również:

 • objęcie ochroną wyposażenie, które planujesz zakupić w okresie ubezpieczenia, 
 • rozszerzenie ubezpieczenia o ochronę przed atakami terrorystycznymi, 
 • odpowiedzialność za szkody w środkach obrotowych powstałych w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych, 
 • włączenie klauzul dodatkowych dostosowanych do potrzeb Twojej działalności. 

W ramach dodatkowego rozszerzenia pakietu Hestia Biznes:

 • pomożemy w przezwyciężeniu trudności, jakie spotkają Twoją firmę po wystąpieniu nagłej i nieprzewidzianej szkody, 
 • pokryjemy uzasadnione koszty dodatkowe, powstałe w wyniku wynajęcia zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia pracowników, koszty przewiezienia sprzętu i poinformowania Twoich klientów o zaistniałych zmianach i utrudnieniach. 

Różne potrzeby – jedno rozwiązanie

Każda firma jest inna, dlatego Hestia Biznes oferuje najszerszy na rynku zakres OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki specjalnym klauzulom, wybierzesz zakres OC idealnie odpowiadający wymaganiom Twojej firmy.

Wsparcie w trudnych sytuacjach

Hestia Biznes oferuje kompleksowy pakiet USŁUG BIZNES ASSISTANCE, dzięki któremu:

 • możesz liczyć na pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza i innych specjalistów (assistance serwisowy), 
 • w razie zdarzenia na terenie firmy lub w czasie podróży służbowej otrzymasz potrzebną opiekę lekarską (assistance medyczny), 
 • m.in. pomożemy w znalezieniu informacji prawnej (assistance informacyjny). 

Realnie niskie koszty

Składka w pakiecie Hestia Biznes uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia. Ale to nie wszystko – Klienci Hestii korzystają także z systemu zniżek za:

 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (do 20%), 
 • dodatkowe zabezpieczenia (do 50%), 
 • wprowadzenie franszyz redukcyjnych (do 20%). 

Co jeszcze możesz otrzymać wraz z pakietem Hestia Biznes?

Preferencyjne warunki taryfowe na ubezpieczenia komunikacyjne.

Pliki do pobrania

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×