Hestia Loss Control jest spółką inżynierską należącą do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. To pierwsza w Polsce firma świadcząca usługi inżynieryjne związane z identyfikacją zagrożeń i oceną ryzyka do celów ubezpieczeniowych.

Pracownicy Hestii Loss Control dysponują wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów ryzyka, opracowania koncepcji bezpieczeństwa, szacowania wartości odtworzeniowej majątków, tworzenia planów ciągłości działania firm oraz planów wycofywania produktów.

Eksperci spółki prowadzą również działalność szkoleniową, popularyzując wiedzę o ryzyku ubezpieczeniowym.

Oferowane usługi:

 1. Audyt ryzyka w zakresie:

     floty pojazdów

     ryzyka cybernetyczne

     ryzyka inżynierskie

     ryzyka majątkowe

     odpowiedzialności cywilnej

 2. Koncepcje bezpieczeństwa pożarowego
 3. Opracowanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego
 4. Opracowanie Planu Ciągłości Działania firmy na wypadek sytuacji kryzysowych oraz planów odtworzeniowych po awarii
 5. Opracowanie planu wycofania produktów z rynku
 6. Wycena wartości majątku do celów ubezpieczeniowych
 7. Szkolenia dla kierowców oraz menadżerów flot pojazdów
 8. Testy penetracyjne infrastruktury teleinformatycznej

Klientami Hestii Loss Control są największe polskie przedsiębiorstwa, tj. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, huty, zakłady branży drzewnej, rafinerie ropy, fabryki nawozów sztucznych, zakłady branży spożywczej, firmy transportowe oraz firmy świadczące usługi finansowe.

Więcej informacji o oferowanych usługach wraz z prezentacją spółki można znaleźć na stronie: www.hestialosscontrol.pl

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×