Świadczenie, jakie otrzyma Ubezpieczony w przypadku wystąpienia trwałych następstw zajścia zdarzenia spowodowanego przez nieszczęśliwy wypadek. Ochrona może obejmować następujące zdarzenia:

  1. całkowita, trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  2. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  3. trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  4. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
  5. koszty rehabilitacji Ubezpieczonego w następstwie trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×