Świadczenia oferowane tylko nauczycielom obejmują ryzyka związane z wykonywaniem ich zawodu, takie jak: choroba krtani, utrata mowy, upośledzenia słuchu lub głuchota. Ochrona może obejmować następujące zdarzenia:

  1. choroba będąca przyczyną udzielenia Ubezpieczonemu urlopu dla poratowania zdrowia,
  2. całkowita okresowa niezdolność do pracy nauczyciela,
  3. całkowita trwała niezdolność do pracy nauczyciela,
  4. wystąpienia u Ubezpieczonego utraty głosu lub głuchoty,
  5. uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×