Szeroki zakres świadczeń Assistance, jakimi jest objęty Ubezpieczony, jeżeli wystąpią nagłe wypadki lub nieszczęśliwy wypadek: Medical Assistance i Medi Plan.

Medical Assistance

Centrum alarmowe (22) 522 29 94 
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Umowę ubezpieczenia Medical Assistance można zawrzeć w wariancie podstawowym, rozszerzonym lub maksymalnym.

Usługi Assistance realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Medi Plan

Kontakt z nami jest niezwykle prosty! Jesteśmy dla Ciebie 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku. Wystarczy podać imię i nazwisko, nr pesel, adres, datę zajścia zdarzenia oraz numer polisy. Natychmiast po zgłoszeniu zorganizujemy niezbędną pomoc.

Centrum alarmowe (22) 522 29 94
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie pomocy medycznej w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, skutkującego:

  1. pęknięciem lub złamaniem kości,
  2. zwichnięciem lub skręceniem stawu,
  3. urazem kręgosłupa,
  4. urazem głowy (wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości czaszki),
  5. urazem narządów wewnętrznych,
  6. urazem oka.

Ubezpieczenie Medi Plan można zawrzeć w wariancie podstawowym Medi20, rozszerzonym Medi30 lub maksymalnym Medi40.

Usługi pomocy medycznej realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×