Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 5 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl, YU! oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Grupie zaufały 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód. ERGO Hestia jest zarazem największą firmą ubezpieczeniową spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, czyli po 1989 roku. 

Struktura organizacyjna

Pion Prezesa Zarządu

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • realizację funkcji zgodności,
 • obsługę organów Spółki,
 • audyt wewnętrzny,
 • sprawy personale,
 • ubezpieczenia detaliczne,
 • likwidację szkód,
 • obsługę prawną Spółki.

Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • marketing,
 • komunikację,
 • sprzedaż,
 • zarządzanie jednostkami terenowymi Spółki,
 • ubezpieczenia oferowane za pośrednictwem dedykowanych kanałów dystrybucji,
 • obsługę skarg.

Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Organizacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • finanse Spółki,
 • administrowanie majątkiem,
 • windykację,
 • IT,
 • aktuariat,
 • zarządzanie ryzykiem.

Pion Członka Zarządu ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • reasekurację,
 • zarządzanie aktywami,
 • ubezpieczenia korporacyjne.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Ubezpieczenia na życie, indywidualne i grupowe to domena drugiej spółki ubezpieczeniowej, działającej pod marką ERGO Hestii. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA powstało w 1997 roku.Struktura organizacyjna

Pion Prezesa Zarządu

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • realizację funkcji zgodności,
 • obsługę organów Spółki,
 • audyt wewnętrzny,
 • sprawy personale,
 • ubezpieczenia indywidualne na życie,
 • obsługę świadczeń.

Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • marketing,
 • komunikację,
 • sprzedaż,
 • zarządzanie jednostkami terenowymi Spółki,
 • ubezpieczenia na życie oferowane za pośrednictwem dedykowanych kanałów dystrybucji,
 • obsługę skarg.

Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Organizacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • finanse Spółki,
 • administrowanie majątkiem,
 • windykację,
 • IT,
 • aktuariat,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • reasekurację.

Pion Członka Zarządu ds. Ubezpieczeń

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • zarządzanie aktywami,
 • ubezpieczenia grupowe na życie.

Hestia Loss Control

ERGO Hestia jako pierwsza w Polsce powołała specjalistyczną spółkę inżynierską, która skupia się na zagadnieniach szacowania i minimalizacji ryzyka ubezpieczeniowego. Hestia Loss Control współpracuje z klientami korporacyjnymi Grupy ERGO Hestia. Przygotowuje dla nich zintegrowane programy zarządzania ryzykiem, które w naturalny sposób uzupełniają tradycyjną asekurację. Tworzy też plany awaryjne na wypadek katastrofy oraz wycofania produktu z rynku. Spółka prowadzi także działalność szkoleniową, popularyzując wiedzę o naturze ryzyka. Hestia Loss Control jest partnerem biznesowym Hartford Steam Boiler (HSB) - jednej z największych amerykańskich korporacji ubezpieczeniowo-inżynierskich, należącej do lidera branży reasekuracyjnej - Munich Re.

www.hestialosscontrol.pl

}
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×