centrala

Raporty reklamacji i odwołań

Przedstawiamy raporty reklamacji i odwołań

W raportach reklamacji i odwołań zostały przeanalizowane najważniejsze wskaźniki zgłoszeń reklamacyjnych w ERGO Hestii.

ERGO Hestia stale monitoruje skargi i odwołania. Tworzenie wewnętrznych raportów jest dla nas standardowym działaniem, które wykonujemy cyklicznie - raporty miesięczne przedstawiają aktualną sytuację, kwartalne pokazują tendencje w skargach i odwołaniach, a w podsumowaniu rocznym prezentujemy trendy i wdrożone rozwiązania.

Jako pierwsi na rynku ubezpieczeń postanowiliśmy zaprezentować kluczowe informacje z naszych raportów i udostępnić je na stronie ergohestia.pl.

Zdecydowaliśmy się wybrać wskaźnik skarg, a także odwołań, co jest innowacyjnym podejściem do badania poziomu satysfakcji klientów z podejmowanych przez nas decyzji.