centrala

Struktura organizacyjna 

Struktura organizacyjna spółki Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Pion Prezesa Zarządu

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • realizację funkcji zgodności,
 • obsługę organów Spółki,
 • realizację funkcji audytu,
 • audyt wewnętrzny,
 • ochronę danych osobowych,
 • sprawy personalne,
 • obsługę prawną Spółki,
 • komunikację,
 • marketing,
 • obsługę skarg.Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • reasekurację,
 • ubezpieczenia korporacyjne.

Wiceprezes Zarządu ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych sprawuje nadzór nad działalnością inwestycyjną Spółki.Pion Członka Zarządu ds. Finansowych i Organizacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • bezpieczeństwo informacji,
 • finanse Spółki,
 • administrowanie majątkiem,
 • funkcję aktuarialną,
 • aktuariat,
 • funkcję zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem.
Pion Członka Zarządu ds. Likwidacji Szkód

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • likwidację szkód,
 • obsługę klienta i agenta.Pion Członka Zarządu ds. Ubezpieczeń Detalicznych i Sprzedaży

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • ubezpieczenia detaliczne,
 • sprzedaż,
 • zarządzanie jednostkami terenowymi Spółki.Pion Członka Zarządu ds. Technologii, Windykacji i Standardów Grupowych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • windykację,
 • IT,
 • zrównoważony rozwój,
 • jakość danych i procesów.

Członek Zarządu ds. Technologii, Windykacji i Standardów Grupowych odpowiada za wdrażanie obowiązków ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Struktura organizacyjna spółki Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Pion Prezesa Zarządu

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • realizację funkcji zgodności,
 • obsługę organów Spółki,
 • realizację funkcji audytu,
 • audyt wewnętrzny,
 • ochronę danych osobowych,
 • sprawy personalne,
 • obsługę prawną Spółki,
 • komunikację,
 • marketing,
 • obsługę skarg.Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • reasekurację,
 • ubezpieczenia grupowe.

Wiceprezes Zarządu ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych sprawuje nadzór nad działalnością inwestycyjną Spółki.
Pion Członka Zarządu ds. Finansowych i Organizacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • bezpieczeństwo informacji,
 • finanse Spółki,
 • administrowanie majątkiem,
 • funkcję aktuarialną,
 • aktuariat,
 • funkcja zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem.Pion Członka Zarządu ds. Obsługi Świadczeń

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • obsługę świadczeń,
 • obsługę klienta i agenta.Pion Członka Zarządu ds. Ubezpieczeń Indywidualnych i Sprzedaży

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • ubezpieczenia indywidualne,
 • sprzedaż.Pion Członka Zarządu ds. Technologii, Windykacji i Standardów Grupowych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • windykację,
 • IT,
 • zrównoważony rozwój,
 • jakość danych i procesów.

Członek Zarządu ds. Technologii, Windykacji i Standardów Grupowych odpowiada za wdrażanie obowiązków ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.