centrala

O Grupie ERGO Hestia

Komunikaty

Informacje dotyczące spółek

Komunikat z dnia 28.03.2023

Komunikat dotyczący korekt cen UFK.

Przeczytaj
Komunikat z dnia 18.02.2021

Komunikat dotyczący rozpatrywania roszczeń z tytułu niezdolności do pracy, mającej charakter całkowity lub trwały.

Przeczytaj

Komunikat z dnia 20.12.2016

Porozumienie z UOKiK w sprawie umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przeczytaj

Komunikat z dnia 30.12.2015

Aneksy do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - 2015.12.30.

Przeczytaj

Zmiana nazwy zarządzającego z dotychczasowej Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.