Aneksy do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - 2015.12.30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA w Sopocie informuje, że w związku z realizacją zobowiązań objętych treścią decyzji administracyjnej nr RGD.6/2015 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 26 listopada 2015 r., w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oferuje zawarcie aneksów do umów ubezpieczenia na życie zawartych na podstawie następujących ogólnych warunków ubezpieczenia:

a. Program Inwestycyjno - Rentowy Inventus. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od 21 grudnia 2012 roku,

b. Program Inwestycyjno - Rentowy Duo Invest. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od 21 grudnia 2012 roku,

c. Program Inwestycyjno - Rentowy Advanta. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną składką Ubezpieczeniową stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od 21 grudnia 2012 roku,

d. Program Inwestycyjno - Rentowy HESTIA Lepsze Perspektywy”. Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z Tabelą opłat i limitów stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od 3 marca 2014 roku.


Powyższe aneksy poprawiają sytuacje konsumentów poprzez zmianę wysokości wartości wykupu jako świadczenia w umowie ubezpieczenia w następujący sposób:

1. Wartość wykupu całkowitego lub wartość wykupu częściowego wyniesie: 

Rok polisowy: Wartość wykupu całkowitego jako % wartości konta podstawowego: Wartość wykupu częściowego jako % części wartości konta podstawowego:


Rok polisowy: Wartość wykupu całkowitego jako % wartości konta podstawowego: Wartość wykupu częściowego jako % części wartości konta podstawowego:
w 1 roku 75% 75%
w 2 roku 80% 80%
w 3 roku 85% 85%
w 4 roku 87% 87%
w 5 roku 89% 89%
w 6 roku 91% 91%
w 7 roku 93% 93%
w 8 roku 95% 95%
w 9 roku 98% 98%
w 10 roku 100% 100%

2. Przy wykupie całkowitym w żadnym przypadku różnica pomiędzy wartością konta podstawowego, a kwotą świadczenia z tytułu wykupu nie będzie większa niż 5000 zł,

3. Przy wykupie częściowym w żadnym przypadku różnica pomiędzy wartością wnioskowanej przez Ubezpieczającego do wypłaty części konta podstawowego, a kwotą świadczenia z tytułu wykupu częściowego nie będzie większa niż 5000 zł,

4. Świadczenie nie będzie w żadnym przypadku niższe od poziomu przewidzianego ogólnymi warunkami ubezpieczenia na podstawie których zawarto umowę ubezpieczenia.