centrala

Wyniki finansowe i raporty

Raporty roczne

Raporty roczne Grupy ERGO Hestia przez wielu traktowane są jak przepiękne albumy. Zawsze zaskakują odbiorców pomysłem, proponując refleksję nad starannie wybranym motywem przewodnim. Raport roczny przedstawia dokonania spółek ubezpieczeniowych Grupy ERGO Hestia oraz wyniki finansowe za rok ich działalności.

Raport 2021

Raport Roczny Grupy ERGO HESTIA 2021 - Współbycie. Historia Kuksonii Giętkiej

Czytaj więcejarrow

Raport roczny Grupy ERGO HESTIA 2020 - Mniejszości Tryptyk o bezradności

Raport Roczny Grupy ERGO HESTIA 2020 - Mniejszości Tryptyk o bezradności

Czytaj więcejarrow

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2019 - Raport Życia

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2019 - Raport Życia

Czytaj więcejarrow

Raport 2018

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2018 - Sukces

Czytaj więcejarrow

Raport roczny 2017

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2017 - Poznanie

Czytaj więcejarrow

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2016 - Sieć

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2016 - Sieć

Czytaj więcejarrow

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2015 - Dialog

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2015 - Dialog

Czytaj więcejarrow

Raport Roczny Grupy Ergo Hestia 2014 - Przestrzenie

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2014 - Przestrzenie

Czytaj więcejarrow

Raport Roczny Grupy Ergo Hestia 2013 - Artystyczna podróż Hestii

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2013 - Artystyczna Podróż Hestii

Czytaj więcejarrow

Raport Roczny Grupy Ergo Hestia 2012 - 12 faktów

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2012 - 12 faktów

Czytaj więcejarrow

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2011 - Sztuka to domena mistrzów

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2011 - Sztuka to domena mistrzów

Czytaj więcejarrow

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia za rok 2010 - 7313

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia za rok 2010 - 7313

Czytaj więcejarrow


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej

STU ERGO Hestia SA

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Czytaj więcejarrow

STU na Życie ERGO Hestia SA

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Czytaj więcejarrow

Wyniki finansowe

Przekroczenie bariery 6 miliardów złotych składki i rekordowy wynik techniczny to efekt dynamicznego rozwoju i utrzymania wysokiej rentowności Grupy ERGO Hestia. Jakość usług, produktów oraz rozwiązań IT ERGO Hestii potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia dla spółki.

2018 rok po raz kolejny potwierdził silną pozycję ERGO Hestii w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Sukcesem zakończyła się transformacja modelu biznesowego od dystrybucji zaawansowanych produktów ubezpieczeniowych w kierunku kompleksowych usług dających dodatkowe korzyści klientom. Nowa platforma ubezpieczeń korporacyjnych – Hestia Corporate Solutions – to odpowiedź na wyzwania cyfrowej gospodarki. Inżynierowie z Hestii Loss Control zbudowali centrum ryzyk cybernetycznych, tworząc paletę usług predykcji i prewencji, które pomagają klientom ERGO Hestii zabezpieczyć pewność ciągłości biznesu. Oferta ubezpieczenia zakłada również serwis inżynierski w zakresie testów podatności infrastruktury IT na zagrożenia atakami cybernetycznymi, a jej uzupełnieniem jest wsparcie klienta po szkodzie w zakresie odzyskiwania danych.

Jakość oferty korporacyjnej potwierdziło Stowarzyszenie Polskich Brokerów przyznając ERGO Hestii po raz 12 nagrodę dla najlepszego ubezpieczyciela dla firm.