centrala

Wyniki finansowe i raporty

Raporty roczne

Raporty roczne Grupy ERGO Hestia przez wielu traktowane są jak przepiękne albumy. Zawsze zaskakują odbiorców pomysłem, proponując refleksję nad starannie wybranym motywem przewodnim. Raport roczny przedstawia dokonania spółek ubezpieczeniowych Grupy ERGO Hestia oraz wyniki finansowe za rok ich działalności.


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o Sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej STU na Życie ERGO Hestia SA oraz STU ERGO Hestia SA

Raporty niefinansowe

Wyniki finansowe

Przekroczenie bariery 6 miliardów złotych składki i rekordowy wynik techniczny to efekt dynamicznego rozwoju i utrzymania wysokiej rentowności Grupy ERGO Hestia. Jakość usług, produktów oraz rozwiązań IT ERGO Hestii potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia dla spółki.

2018 rok po raz kolejny potwierdził silną pozycję ERGO Hestii w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Sukcesem zakończyła się transformacja modelu biznesowego od dystrybucji zaawansowanych produktów ubezpieczeniowych w kierunku kompleksowych usług dających dodatkowe korzyści klientom. Nowa platforma ubezpieczeń korporacyjnych – Hestia Corporate Solutions – to odpowiedź na wyzwania cyfrowej gospodarki. Inżynierowie z Hestii Loss Control zbudowali centrum ryzyk cybernetycznych, tworząc paletę usług predykcji i prewencji, które pomagają klientom ERGO Hestii zabezpieczyć pewność ciągłości biznesu. Oferta ubezpieczenia zakłada również serwis inżynierski w zakresie testów podatności infrastruktury IT na zagrożenia atakami cybernetycznymi, a jej uzupełnieniem jest wsparcie klienta po szkodzie w zakresie odzyskiwania danych.

Jakość oferty korporacyjnej potwierdziło Stowarzyszenie Polskich Brokerów przyznając ERGO Hestii po raz 12 nagrodę dla najlepszego ubezpieczyciela dla firm.