Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

Ryzyka budowlano-montażowe

Ubezpieczenie Ryzyk Budowlano-Montażowych

Zyskaj pełną ochronę inwestycji budowlanej

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę wszystkim stronom, które są lub mogą być zaangażowane w realizację robót budowlano-montażowych. Zabezpiecza ono ich finanse od skutków zdarzeń powstałych podczas wykonywania prac. Ochroną objęte mogą być prace kontraktowe, maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy, osoby trzecie i ich mienie, a nawet przyszły zysk inwestora.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie budowlano-montażowe kierujemy do inwestorów, zleceniodawców, głównych wykonawców lub podwykonawców. Zapewnia ono ochronę, pozwalając na zabezpieczanie w instytucji finansującej inwestycje.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to chroni od szkód powstałych na terenie i w sąsiedztwie prowadzenia prac budowlano-montażowych.

Dzięki dopasowaniu zakresu do indywidualnych potrzeb, Twoja firma zyskuje pełną ochronę inwestycji. Obejmuje ona wszelkie szkody – od momentu organizacji placu budowy, przez szkody w czasie prac budowalnych, montażu aż do szkód spowodowanych w okresie gwarancyjnym.

Zakres ten możesz dodatkowo rozszerzyć o ochronę mienia istniejącego na placu budowy, utratę przyszłego zysku oraz takie klauzule dodatkowe jak:

 • gwarancja po zakończeniu robót budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów – praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy,
 • ubezpieczenie rozruchu i ruchu próbnego,
 • transport lądowy,
 • ubezpieczenie ryzyka projektanta,
 • ubezpieczenie szkód w odebranych częściach kontraktu,
 • istniejące mienie należące do inwestora,
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ponad sumę ubezpieczenia.
Transport

Korzyści dla Twojej firmy

OC ZAWODu

Co zyskujesz?

 • poczucie finansowego bezpieczeństwa prowadzonej lub wykonywanej inwestycji,
 • pewność pokrycia w granicach sum ubezpieczenia dodatkowych kosztów, takich jak:
  • koszty działań poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego szkodą,
  • koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
  • koszty napraw prowizorycznych, jeżeli są częścią końcowych czynności naprawczych i nie zwiększają całkowitej wartości kosztów remontu lub naprawy,
  • koszty rozbiórki lub usunięcia części nieuszkodzonych, które należy rozebrać i/lub usunąć przed rozpoczęciem naprawy uszkodzonych elementów.


Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem budowlano-montażowym dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy jego szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania