Rodzina

Ubezpieczenie grupowe
na życie dla pracowników

Assistance

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pracowników i Ich Rodzin – Assistance

Dodatkowa pomoc dla Twojego pracownika

Szukasz jeszcze szerszej ochrony życia i zdrowia swojego pracownika? Skorzystaj z naszych sprawdzonych ubezpieczeń dodatkowych. Szeroki zakres świadczeń Assistance obejmuje wartościowe ubezpieczenia wspierające pracownika w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania – MediPlan i Medical Assistance.

W czym pomaga to ubezpieczenie?

MediPlan to bogaty pakiet świadczeń pomocowych w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, obejmujący:

Ubezpieczenie grupowe
 • dostęp do specjalistów w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych w całym kraju,
 • badania laboratoryjne, radiologiczne (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, ultrasonografia),
 • badania i zabiegi rehabilitacyjne,
 • ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne (np. usunięcie szwów, zmiana opatrunku), laryngologiczne, okulistyczne czy ortopedyczne.

Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie dla pracownika pomocy medycznej w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, skutkującego:

 • pęknięciem lub złamaniem kości,
 • zwichnięciem lub skręceniem stawu,
 • urazem kręgosłupa,
 • urazem głowy (wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości czaszki),
 • urazem narządów wewnętrznych,
 • urazem oka.

Sytuacja „z życia wzięta”

Ubezpieczony pracownik złamał nadgarstek lewej ręki podczas gry w piłkę nożną. W ramach posiadanego ubezpieczenia dodatkowego MediPlan skorzystał z:

 • wizyt u lekarza ortopedy,
 • wykonania zdjęcia rentgenowskiego,
 • wizyty w placówce rehabilitacyjnej,
 • zabiegów rehabilitacyjnych.

Dodatkowe ubezpieczenie
Medical Assistance

Medical Assistance to szeroki pakiet świadczeń pomocnych w przypadku problemów zdrowotnych związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. Obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów wizyty u lekarza pierwszego kontaktu,
 • dowóz leków oraz podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych,
 • transport medyczny,
 • opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • opiekę nad zwierzętami domowymi,
 • infolinię medyczną.

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie może zgłosić pracownik, który uległ nieszczęśliwemu zdarzeniu, dzwoniąc do Centrum Alarmowego pod numer telefonu: 22 522 29 94, dostępny przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia zorganizujemy niezbędną pomoc.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Pliki do pobrania