Z uwagi na prowadzone prace administracyjne część formularzy na stronie www ERGO Hestii nie jest dostępna.
Pełna funkcjonalność serwisu zostanie przywrócona w niedziele, 4 grudnia.
Za utrudnienia przepraszamy!

Co się dzieje z moją szkodą?

 
 • Klient
 •  
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 • ERGO Hestia
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
 

Warto wiedzieć

W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody Poszkodowany może dokonać w jeden z wymienionych niżej sposobów:

ERGO Hestia oferuje możliwość organizacji wynajmu pojazdu zastępczego wraz z pokryciem jego kosztów

W celu zapewnienia najwyższego standardu jakości obsługi oraz wzorowego stanu wynajmowanych pojazdów współpracujemy jedynie z renomowanymi, profesjonalnymi wypożyczalniami pojazdów. Do naszych partnerów należą m.in.: Express Rent a Car, 99 Rent oraz Avis. Ich ogólnopolski zasięg działania oraz rozbudowana sieć punktów wynajmu pozwala zapewnić komfortowy dostęp do samochodów wszystkich klas. Przykładowa oferta naszych partnerów wraz z atrakcyjnymi cenami znajduje się poniżej.

SEGMENT POJAZDU STAWKA
A np. Chevrolet Spark, Fiat Panda 79 zł
B np. Suzuki Swift, Toyota Yaris 86 zł
C np. Toyota Corolla, Ford Focus 95zł
D np. Toyota Avensis, Ford Mondeo 135 zł
M np. Citroen Berlingo 5-osobowy, Opel Combo 125 zł
SUV np. Nissan Qashqai, Hyundai ix35 105 zł

Usługa dotyczy ubezpieczeń z OC sprawcy oraz innych, wybranych ubezpieczeń. W przypadku zainteresowania powyższą usługą skontaktuj się poprzez infolinię ERGO Hestii pod numerem: 801 107 107* / (58) 555 55 55* (*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pojazdzastepczy@ergohestia.pl.

Prawo do najmu pojazdu zastępczego przysługuje Poszkodowanym nie posiadającym możliwości zastąpienia uszkodzonego pojazdu będącego w trakcie naprawy, innym pojazdem pozostającym w ich dyspozycji. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej (a więc w przypadku, gdy koszt naprawy przekracza wartość rynkową pojazdu przed szkodą), wynajem pojazdu zastępczego możliwy jest jedynie na czas likwidacji danej szkody, nie dłużej niż do czasu obiektywnej możliwości nabycia innego pojazdu przez Poszkodowanego. Przypominamy, że Poszkodowany jest zobowiązany do aktywnego działania w tym zakresie, w szczególności poprzez możliwie najszybsze zastąpienie uszkodzonego pojazdu innym.

W przypadku szkody częściowej okres najmu nie powinien być dłuższy od czasu obiektywnie niezbędnego do naprawy uszkodzonego pojazdu.

Informujemy, że możesz również wybrać inną firmę wynajmująca pojazdy zastępcze. W każdym przypadku zarówno czas najmu, jak i jego koszt podlegają weryfikacji. Wynajęty pojazd powinien być zbliżonej klasy - nie wyższej niż pojazd uszkodzony.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności bądź warunków najmu pojazdów zastępczych skontaktuj się z nami poprzez infolinię ERGO Hestii.

Rynkowy ubytek wartości

W szkodach OC, dotyczących uszkodzenia pojazdu, właściciel ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu rynkowej utraty wartości pojazdu, która wyniknęła z kolizji drogowej.

Uznanie szkody w ww. zakresie, zależy od wieku pojazdu, wcześniejszych uszkodzeń i przeprowadzanych napraw oraz od skali aktualnych uszkodzeń.

Profesjonalne wskazówki, dotyczące sposobu weryfikacji roszczenia i ustalania rozmiaru szkody, można znaleźć w Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku wartości Pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. zatwierdzonej 12 lutego 2009 r, uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych oraz w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/SRTSiRD, znajdującym się w poniższej lokalizacji:

http://ekspertmot.szczecin.pl/public/file/Instrukcja%20Ruw%203_2009.pdf

Najczęściej zadawane pytania – Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Tak, szkoda rozliczania jest kompleksowo, w każdym przypadku oferowany będzie Klientowi pojazd zastępczy.
BLS działa w stosunku do szkód zgłoszonych od 1 kwietnia 2015 r., niezależnie od daty zajścia szkody.
Oczywiście. Może to zrobić w ERGO Hestii lub w TU Sprawcy.
Nie, szkoda osobowo-majątkowa nie kwalifikuje się do BLS. Jeżeli szkoda osobowa będzie zgłoszona podczas likwidacji szkody majątkowej, to dalszy los szkody BLS będzie zależał od decyzji TU Sprawcy. Umowa BLS określa, jak zachować się w większości przypadków, ale mogą wystąpić sytuacje, których będą rozpatrywane indywidualnie.
Podczas samego zgłoszenia szkody wymagane są takie same informacje jak w przypadku standardowych szkód OC. Są to: okoliczności, data i miejsce zdarzenia, dane Poszkodowanego, pojazdu Poszkodowanego, numer polisy albo dane umożliwiające jej weryfikację (np. numer rejestracyjny pojazdu), osoba kontaktowa, dane Sprawcy i jego pojazdu,
zakres uszkodzeń.

W przypadku szkód likwidowanych w ramach BLS prosimy Klientów również o podanie nazwy TU Sprawcy. Jeśli nie ma takich informacji, wystarczy numer rejestracyjny jego auta. Dane są potrzebne do sprawdzenia, czy TU Sprawcy podpisało umowę w zakresie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, czy możemy szkodę zakwalifikować do tego systemu.
W takiej sytuacji ERGO Hestia wysyła notyfikację o przekroczeniu zakresu BLS do TU Sprawcy i ono podejmuje decyzję czy przejmuje szkodę czy pozostawia do dalszej obsługi w ERGO Hestii.
Klient nie będzie mógł skorzystać z BLS, jednak otrzyma wsparcie merytoryczne od specjalistów ERGO Hestii. Udzielą mu wszelkich informacji o uzyskaniu odszkodowania od TU Sprawcy. Istnieje również możliwość, by Klient naprawił szkodę z własnego AC, pozostawiając odzyskanie wypłaconej kwoty ERGO Hestii.
Odszkodowanie wypłaca ERGO Hestia i następnie rozlicza się z TU Sprawcy. Klient nie musi zajmować się żadnymi formalnościami. Wspólny fundusz nie został utworzony.
W takich przypadkach prowadzona jest wewnętrzna weryfikacja roszczeń pomiędzy TU (bez udziału Klienta).
Klient ERGO Hestii ma do dyspozycji różne ścieżki zgłoszenia szkody:
formularz na stronie internetowej
• e-mail: szkody@ergohestia.pl
• telefon: całodobowa Infolinia o numerze: 801 107 107* lub (58) 555 55 55* (*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)
• korespondencyjnie, przesyłając zgłoszenie listownie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA lub Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot lub faxem: (58) 555 60 61
(*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)
Każdy Klient ERGO Hestii, który likwiduje szkodę w systemie BLS, ma bezpośredni kontakt do likwidatora, rozmawia z osobą znaną z imienia i nazwiska – nie poprzez infolinię. W treści każdego pisma oraz stopce e-maila skierowanego do poszkodowanego znajduje się kontakt do opiekuna szkody (numer telefonu, e-mail).
Szkoda zgłoszona poprzez BLS przez naszego Klienta nie obciąża jego „konta”. Taka szkoda jest raportowana do UFG tylko przez TU Sprawcy i obciąża tylko „konto” Sprawcy.
W przypadku rozliczenia kosztorysowo/serwisowo – dla szkód OC to Klient zawsze decyduje i określa sposób rozliczenia podczas zgłoszenia szkody.

Jeżeli Klient wybrał rozliczenie serwisowe, pojazd poszkodowany jest osobowy, terenowy lub dostawczy do 3,5 t, to ERGO Hestia zaproponuje naprawę w warsztatach współpracujących, z wyłączeniem szkód, gdzie:
a) naprawa miałaby odbyć się poza RP
b) zgłaszający jest pracownikiem warsztatu lub pojazd znajduje się w warsztacie
c) pojazd jest już naprawiony
d) szkoda powstała podczas postoju pojazdu lub garażowania lub był to wybuch/pożar

Jeżeli natomiast Klient rozpoczął naprawę w serwisie, który nie współpracuje z ERGO Hestią, dodajemy tę informację podczas zgłoszenia i szkoda jest kierowana na procedurę normalną z oględzinami.
Jeżeli poszkodowany Klient posiada AC, ERGO Hestia zaproponuje obsługę szkody z późniejszym rozliczeniem z TU Sprawcy, jeżeli posiada tylko OC zaproponuje przekazanie w jego imieniu posiadanych dokumentów do TU Sprawcy.

Najczęściej zadawane pytania – likwidacja szkód

Druki dostępne są:Jeśli chcesz sprawdzić stan likwidacji swojej szkody możesz:


 • zadać pytanie przez formularz internetowy
 • skontaktować się bezpośrednio z opiekunem szkody
 • napisać e-mail na adres szkody@ergohestia.pl
 • zadzwonić na infolinię pod numer: 801 107 107* lub (58) 555 55 55* (*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) - informacje na temat przebiegu likwidacji szkód udzielane są od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 17.00

Jeśli szkoda zgłaszana jest z Twojej polisy zawartej w ERGO Hestii, dane konieczne do uzyskania informacji na temat stanu likwidacji szkody to:


 • imię i nazwisko lub/i pełna nazwa firmy
 • nr szkody lub nr polisy
 • PESEL lub NIP

Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w ERGO Hestii, dane które umożliwią uzyskanie informacji na temat stanu likwidacji szkody to:


 • nr szkody / nr polisy sprawcy / nr rejestracyjny pojazdu (sprawcy bądź własnego) / nazwisko / nazwa firmy sprawcy
 • imię i nazwisko / pełna nazwa firmy

Jeśli szkoda zgłaszana jest z Twojej polisy zawartej w ERGO Hestii, osobami upoważnionymi do uzyskiwania określonych informacji, dotyczących stanu likwidacji swojej szkody są:


 • Ubezpieczający
 • Ubezpieczony
 • Uposażony (Beneficjent)
 • Współwłaściciel / Współubezpieczony
 • Przedstawiciel (pracownik) ubezpieczonej Firmy
 • Pełnomocnik wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia)

Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w ERGO Hestii osobami upoważnionymi do uzyskiwania określonych informacji dotyczących stanu likwidacji swojej szkody są:


 • Właściciel / Współwłaściciel
 • Przedstawiciel ( pracownik) poszkodowanej firmy
 • Pełnomocnik wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia)

By takie upoważnienie mogło być honorowane przez ubezpieczyciela, powinno zostać złożone przez właściciela mienia (i innych współwłaścicieli, jeśli tacy są) oraz potwierdzone notarialnie lub przez etatowego pracownika ERGO Hestii. Potwierdzenia upoważnienia może również dokonać likwidator EPU.

Wniosek o dodatkowe oględziny można zgłosić w jeden z wymienionych niżej sposobów:Dyspozycję co do sposobu wypłaty odszkodowania można przekazać w jeden z wymienionych niżej sposobów:


 • załączyć dokument przez formularz internetowy
 • przesyłając dokument na adres szkody@ergohestia.pl (w temacie prosimy o podanie numeru szkody)
 • przesyłając dokument faxem lub listowne, powołując się na numer szkody

Kalkulację do weryfikacji można przekazać w jeden z wymienionych poniższych sposobów:


 • załączyć dokument przez formularz internetowy
 • przesyłając dokument na adres szkody@ergohestia.pl (w temacie prosimy o podanie numeru szkody)
 • przesyłając dokument faxem lub listowne, powołując się na numer szkody

Najszybszym sposobem zgłoszenia odwołania od decyzji jest przesłanie go na skrzynkę odwolania@ergohestia.pl, a jeżeli odwołanie dotyczy roszczenia na życie na adres roszczeniaehz@ergohestia.pl. Dokument trafia w ten sposób bezpośrednio do zespołu ekspertów, którzy dokonują ponownej, szczegółowej analizy zebranej dokumentacji. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 30 dni.

Informację o nowych okolicznościach bądź zwiększeniu zakresu szkody należy przekazać w jeden z poniższych sposobów:


 • przez formularz internetowy
 • skontaktować się bezpośrednio z opiekunem szkody
 • przesyłając wiadomość na adres szkody@ergohestia.pl (w temacie prosimy o podanie numeru szkody)
 • zadzwonić na infolinię pod numer: 801 107 107* lub (58) 555 55 55* (*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

ERGO Hestia oferuje możliwość organizacji wynajmu pojazdu zastępczego wraz z pokryciem jego kosztów.


W celu zapewnienie najwyższego standardu jakości obsługi oraz wzorowego stanu wynajmowanych pojazdów współpracujemy jedynie z renomowanymi, profesjonalnymi wypożyczalniami pojazdów. Do naszych partnerów należą m.in.: Express Rent a Car, 99 Rent oraz Avis. Ich ogólnopolski zasięg działania oraz rozbudowana sieć punktów wynajmu pozwala zapewnić komfortowy dostęp do samochodów wszystkich klas. Przykładowa oferta naszych partnerów wraz z atrakcyjnymi cenami znajduje się poniżej.SEGMENT POJAZDU STAWKA BRUTTO ZA DOBĘ WYNAJMU
(KOSZT POKRYWA ERGO HESTIA)
A np. Chevrolet Spark, Fiat Panda 79 zł
B np. Suzuki Swift, Toyota Yaris 86 zł
C np. Toyota Corolla, Ford Focus 95 zł
D np. Toyota Avensis, Ford Mondeo 135 zł
M np. Citroen Berlingo 5-osobowy, Opel Combo 125 zł
SUV np. Nissan Qashqai, Toyota Rav 4 105 zł

W przypadku zainteresowania powyższą usługą skontaktuj się poprzez infolinię ERGO Hestii pod numerem: 801 107 107* / (58) 555 55 55* (*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pojazdzastepczy@ergohestia.pl.

Nasza oferta skierowana jest do Poszkodowanych nie posiadających możliwości zastąpienia uszkodzonego pojazdu będącego w trakcie naprawy, innym pojazdem.

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej (a więc w przypadku, gdy koszt naprawy przekracza wartość rynkową pojazdu przed szkodą), najem pojazdu zastępczego możliwy jest jedynie na czas likwidacji danej szkody, nie dłużej jednak niż do czasu obiektywnej możliwości nabycia innego pojazdu przez Poszkodowanego. Przypominamy, że Poszkodowany jest zobowiązany do aktywnego udziału w procesie nabycia innego pojazdu, w szczególności poprzez możliwie najszybsze zastąpienie uszkodzonego pojazdu innym.

W przypadku szkody częściowej okres najmu nie powinien być dłuższy od czasu obiektywnie niezbędnego do naprawy uszkodzonego pojazdu.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wyboru innej firmy wynajmującej pojazdy zastępcze, jednakże w każdym przypadku zarówno czas najmu, jak i jego koszt podlegają weryfikacji. Co więcej, wynajęty pojazd powinien być zbliżonej klasy, a więc nie wyższej niż pojazd uszkodzony.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności bądź warunków najmu pojazdów zastępczych pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez infolinię ERGO Hestii.

W szkodach OC, dotyczących uszkodzenia pojazdu, właściciel ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu rynkowej utraty wartości pojazdu, która wyniknęła z kolizji drogowej.
Uznanie szkody w ww. zakresie, zależy od wieku pojazdu, wcześniejszych uszkodzeń i przeprowadzanych napraw oraz od skali aktualnych uszkodzeń.
Profesjonalne wskazówki, dotyczące sposobu weryfikacji roszczenia i ustalania rozmiaru szkody, można znaleźć w Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku wartości Pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. zatwierdzonej 12 lutego 2009 r, uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych oraz w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/SRTSiRD, znajdującym się tutaj.