Co się dzieje z moją szkodą?

 
 • Klient
 •  
 
 • eKonto ubezpieczeniowe
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 • ERGO Hestia
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
 

Warto wiedzieć

W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody Poszkodowany może dokonać w jeden z wymienionych niżej sposobów:

Najszybciej i najwygodniej jest zgłosić szkodę przez eKonto ubezpieczeniowe. Wchodząc na stronę www.ekonto.ergohestia.pl możesz aktywować własne eKonto. Po zalogowaniu, klikając w zakładkę „Szkody -› zgłoszenie szkody” możesz dokonać pełnego zgłoszenia większości szkód, najczęściej bez konieczności dosyłania jakichkolwiek papierowych dokumentów.

Korzystanie z eKonta stanowi gwarancję podwyższonej jakości obsługi. Po zakończeniu procesu zgłoszenia otrzymasz potwierdzający je dokument i będziesz mógł śledzić przebieg likwidacji szkody przez internet.

ERGO Hestia oferuje pomoc w organizacji pojazdu zastępczego

ERGO Hestia oferuje Państwu możliwość pomocy w organizacji i pokryciu kosztu wynajmu pojazdu zastępczego.

Firmy współpracujące z ERGO Hestią w tym obszarze to ogólnopolskie, profesjonalne, renomowane wypożyczalnie: Panek Rent a Car, 99 Rent oraz Express Rent a Car.

Wieloletnie doświadczenie ww. firm gwarantuje wysoki standard obsługi i wzorowy stan wynajmowanych pojazdów. Wypożyczalnie dysponują kilkudziesięcioma punktami obsługi, rozlokowanymi na terenie całego kraju oraz zapewniają bezgotówkowe rozliczenie najmu. Wypożyczalnie umożliwiają wynajem wszystkich modeli aut dostępnych na rynku.

W przypadku zainteresowania powyższą usługą, prosimy o bezpośredni kontakt z jedną ze współpracujących z ERGO Hestią firm.
W trakcie rozmowy prosimy o podanie numeru szkody likwidowanej przez Ubezpieczyciela.

Express Rent a Car: Numer telefonu (12) 3000 300

99 rent: Numer telefonu (22) 19099 / (22) 465 60 90

Panek Rent a Car: Numer telefonu 505 600 314

Ceny brutto wynajmu pojazdów oferowane przez wypożyczalnie zostały ustalone wg poziomu rynkowego i zaczynają się już od 70 zł za 1 dobę najmu:

SEGMENT POJAZDU STAWKA
A np. Chevrolet Spark, Fiat Panda 70 zł
B np. Suzuki Swift, Toyota Yaris 84 zł
C np. Toyota Corolla, Ford Focus 100 zł
D np. Toyota Avensis, Ford Mondeo 179 zł
M np. Citroen Berlingo 5-osobowy, Opel Combo 189 zł
SUV np. Nissan Qashqai, Toyota Rav 4 179 zł

Ogólne zasady dotyczące najmu pojazdów zastępczych

Wynajęty pojazd powinien być zbliżonej (nie wyższej) klasy, co pojazd uszkodzony.

Okres najmu nie powinien przekraczać czasu niezbędnego do dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu lub jeżeli miała miejsce szkoda całkowita - nabycia innego samochodu.

Istnieje możliwość wynajmu pojazdu zastępczego w innych niż wskazane przez ERGO Hestię firmy, jednak koszt najmu nie powinien odbiegać od lokalnych cen rynkowych.

W przypadku wynajęcia pojazdu zastępczego w cenie wyższej niż lokalne stawki rynkowe bez stosownego uzasadnienia, koszty wynajmu zostaną zweryfikowane do wyżej wskazanych cen.

Wynajem pojazdu zastępczego może mieć miejsce wyłącznie w ekonomicznie uzasadnionych sytuacjach. Przysługuje tylko, gdy nie ma możliwości nieuciążliwego zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, nie wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów, np. gdy można zastąpić uszkodzony samochód innym pojazdem, będącym w dyspozycji poszkodowanego lub jeśli koszty, np. skorzystania z taksówki dla incydentalnych przejazdów są niższe niż najem.

W każdym przypadku zgłoszenia roszczenia, ERGO Hestia będzie weryfikowała zarówno zasadność najmu, czas jego trwania, jak i wysokość poniesionych kosztów do zakresu niezbędnego, ekonomicznie uzasadnionego i celowego.

Rynkowy ubytek wartości

W szkodach OC, dotyczących uszkodzenia pojazdu, właściciel ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu rynkowej utraty wartości pojazdu, która wyniknęła z kolizji drogowej.

Uznanie szkody w ww. zakresie, zależy od wieku pojazdu, wcześniejszych uszkodzeń i przeprowadzanych napraw oraz od skali aktualnych uszkodzeń.

Profesjonalne wskazówki, dotyczące sposobu weryfikacji roszczenia i ustalania rozmiaru szkody, można znaleźć w Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku wartości Pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. zatwierdzonej 12 lutego 2009 r, uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych oraz w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/SRTSiRD, znajdującym się w poniższej lokalizacji:

http://ekspertmot.szczecin.pl/public/file/Instrukcja%20Ruw%203_2009.pdf

Najczęściej zadawane pytania – Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Tak, szkoda rozliczania jest kompleksowo, w każdym przypadku oferowany będzie Klientowi pojazd zastępczy.
BLS działa w stosunku do szkód zgłoszonych od 1 kwietnia 2015 r., niezależnie od daty zajścia szkody.
Oczywiście. Może to zrobić w ERGO Hestia lub w TU Sprawcy.
Nie, szkoda osobowo-majątkowa nie kwalifikuje się do BLS. Jeżeli szkoda osobowa będzie zgłoszona podczas likwidacji szkody majątkowej, to dalszy los szkody BLS będzie zależał od decyzji TU Sprawcy. Umowa BLS określa, jak
zachować się w większości przypadków, ale mogą wystąpić sytuacje, których będą rozpatrywane indywidualnie.
Podczas samego zgłoszenia szkody wymagane są takie same informacje jak w przypadku standardowych szkód OC.
Są to: okoliczności, data i miejsce zdarzenia, dane Poszkodowanego, pojazdu Poszkodowanego, numer polisy albo
dane umożliwiające jej weryfikację (np. numer rejestracyjny pojazdu), osoba kontaktowa, dane Sprawcy i jego pojazdu,
zakres uszkodzeń.

W przypadku szkód likwidowanych w ramach BLS prosimy Klientów również o podanie nazwy TU Sprawcy. Jeśli nie
ma takich informacji, wystarczy numer rejestracyjny jego auta. Dane są potrzebne do sprawdzenia, czy TU Sprawcy
podpisało umowę w zakresie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, czy możemy szkodę zakwalifikować do tego systemu.
W takiej sytuacji ERGO Hestia wysyła notyfikację o przekroczeniu zakresu BLS do TU Sprawcy i ono podejmuje decyzję
czy przejmuje szkodę czy pozostawia do dalszej obsługi w ERGO Hestia.
Klient nie będzie mógł skorzystać z BLS, jednak otrzyma wsparcie merytoryczne od specjalistów ERGO Hestia. Udzielą
mu wszelkich informacji o uzyskaniu odszkodowania od TU Sprawcy. Istnieje również możliwość, by Klient naprawił
szkodę z własnego AC, pozostawiając odzyskanie wypłaconej kwoty ERGO Hestii.
Odszkodowanie wypłaca ERGO Hestia i następnie rozlicza się z TU Sprawcy. Klient nie musi zajmować się żadnymi
formalnościami. Wspólny fundusz nie został utworzony.
W takich przypadkach prowadzona jest wewnętrzna weryfikacja roszczeń pomiędzy TU (bez udziału Klienta).
Klient ERGO Hestii ma do dyspozycji wszystkie dostępne ścieżki zgłaszania szkody. Może ją zgłosić w najwygodniejszy
dla siebie sposób:
• Przez Internet, logując się do eKonta ubezpieczeniowego – najwygodniejszy sposób zgłoszenia szkody i monitorowania procesu jej likwidacji
• Przez telefon za pośrednictwem infolinii pod czynny całą dobę numer 801 107 107* lub +48 58 555 55 55 *
• Korespondencyjnie, przesyłając zgłoszenie listem / faxem na nr (58) 555 60 61*
• Przez formularze na stronie internetowej ERGO Hestii


(*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)
Każdy Klient ERGO Hestii, który likwiduje szkodę w systemie BLS, ma bezpośredni kontakt do likwidatora, rozmawia
z osobą znaną z imienia i nazwiska – nie poprzez infolinię. W treści każdego pisma oraz stopce e-maila skierowanego
do poszkodowanego znajduje się kontakt do opiekuna szkody (numer telefonu, e-mail).
Szkoda zgłoszona poprzez BLS przez naszego Klienta nie obciąża jego „konta” (tak, jak się dzieje w przypadku AC). Taka
szkoda jest raportowana do UFG tylko przez TU Sprawcy i obciąża tylko „konto” Sprawcy.
W przypadku rozliczenia kosztorysowo/serwisowo – dla szkód OC to Klient zawsze decyduje i określa sposób rozliczenia
podczas zgłoszenia szkody.

Jeżeli Klient wybrał rozliczenie serwisowe, pojazd poszkodowany jest osobowy, terenowy lub dostawczy do 3,5 t,
to ERGO Hestia zaproponuje naprawę w warsztatach współpracujących, z wyłączeniem szkód, gdzie:
a) naprawa miałaby odbyć się poza RP
b) zgłaszający jest pracownikiem warsztatu lub pojazd znajduje się w warsztacie
c) pojazd jest już naprawiony
d) szkoda powstała podczas postoju pojazdu lub garażowania lub był to wybuch/pożar

Jeżeli natomiast Klient rozpoczął naprawę w serwisie, który nie współpracuje z ERGO Hestią, dodajemy tę informację
podczas zgłoszenia i szkoda jest kierowana na procedurę normalną z oględzinami.
Jeżeli poszkodowany Klient posiada AC, ERGO Hestia zaproponuje obsługę szkody z późniejszym rozliczeniem z TU
Sprawcy, jeżeli posiada tylko OC zaproponuje przekazanie w jego imieniu posiadanych dokumentów do TU Sprawcy.

Najczęściej zadawane pytania – likwidacja szkód

Druki dostępne są:

Jeśli chcesz sprawdzić stan likwidacji swojej szkody możesz:

 • zalogować się na stronie eKonta (www.ekonto.ergohestia.pl) i kliknąć w zakładkę „Szkody”
 • zadać pytanie przez formularz internetowy
 • zadzwonić na infolinię pod numer 0 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy). Informacje na temat przebiegu likwidacji szkód udzielane są od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 17.00,
 • przez e-mail na adres szkody@ergohestia.pl,
 • jeżeli posiadasz numer do Opiekuna swojej szkody, skontaktuj się bezpośrednio z nim aby zapytać o etap likwidacji szkody.

Jeżeli posiadasz eKonto ubezpieczeniowe wystarczy się zalogować podając prawidłowy login i hasło.

Jeśli szkoda zgłaszana jest z Twojej polisy zawartej w Ergo Hestii, dane konieczne do uzyskania informacji na temat stanu likwidacji szkody to:

 • imię i nazwisko lub/i pełna nazwa firmy,
 • nr szkody lub nr polisy,
 • PESEL lub NIP.

Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Ergo Hestii, dane które umożliwią uzyskanie informacji na temat stanu likwidacji szkody to:

 • nr szkody / nr polisy sprawcy / nr rejestracyjny pojazdu (sprawcy bądź własnego) / nazwisko / nazwa firmy sprawcy,
 • imię i nazwisko / pełna nazwa firmy..

Jeśli szkoda zgłaszana jest z Twojej polisy zawartej w Ergo Hestii, osobami upoważnionymi do uzyskiwania określonych informacji, dotyczących stanu likwidacji swojej szkody są:

 • Ubezpieczający,
 • Ubezpieczony,
 • Uposażony (Beneficjent),
 • Współwłaściciel / Współubezpieczony,
 • Przedstawiciel ( pracownik) ubezpieczonej Firmy,
 • Pełnomocnik wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).

Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Ergo Hestii osobami upoważnionymi do uzyskiwania określonych informacji dotyczących stanu likwidacji swojej szkody są:

 • Właściciel / Współwłaściciel,
 • Przedstawiciel ( pracownik) poszkodowanej firmy,
 • Pełnomocnik wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).

By takie upoważnienie mogło być honorowane przez ubezpieczyciela, powinno zostać złożone przez właściciela mienia (i innych współwłaścicieli, jeśli tacy są) oraz potwierdzone notarialnie lub przez etatowego pracownika Ergo Hestii. Potwierdzenia upoważnienia może również dokonać likwidator EPU.

Wniosek o dodatkowe oględziny można zgłosić w jeden z wymienionych niżej sposobów:

Dyspozycję co do sposobu wypłaty odszkodowania można przekazać w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • załączyć dokument przez formularz internetowy
 • poprzez wysłanie wiadomości przez swoje eKonto ubezpieczeniowe,
 • emailem, przesyłając na adres szkody@ergohestia.pl, powołując sie na numer szkody,
 • faxem lub listownie powołując się na numer szkody.

Kalkulację do weryfikacji można przekazać w jeden z wymienionych poniższych sposobów:

 • załączyć dokument przez formularz internetowy
 • poprzez wgranie ich do swojego konta w eKoncie ubezpieczeniowym,
 • przez e-mail, przesyłając na adres szkody@ergohestia.pl, powołując się na numer szkody,
 • faxem lub listownie powołując się na numer szkody.

Najszybszym sposobem zgłoszenia odwołania od decyzji jest przesłanie go na skrzynkę odwolania@ergohestia.pl. Twoje odwołanie trafia w ten sposób bezpośrednio do zespołu ekspertów, którzy dokonują ponownej, szczegółowej analizy zebranej dokumentacji. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 30 dni.

Informację o nowych okolicznościach bądź zwiększeniu zakresu szkody należy przekazać w jeden z poniższych sposobów:

 • zalogować się na stronie eKonta (www.ekonto.ergohestia.pl) i przesłać wiadomość,
 • przez formularz internetowy
 • przez e-mail na adres szkody@ergohestia.pl,
 • skontaktuj się bezpośrednio z Opiekunem swojej szkody jeżeli otrzymałeś do niego numer,
 • zadzwonić na infolinię pod numer 0 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy). Informacje na temat przebiegu likwidacji szkód udzielane są od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 17.00.

ERGO Hestia oferuje Państwu możliwość pomocy w organizacji i pokryciu kosztu wynajmu pojazdu zastępczego.Firmy współpracujące z ERGO Hestią w tym obszarze to ogólnopolskie, profesjonalne, renomowane wypożyczalnie: Panek Rent a Car, 99 Rent oraz Express Rent a Car.
Wieloletnie doświadczenie ww. firm gwarantuje wysoki standard obsługi i wzorowy stan wynajmowanych pojazdów. Wypożyczalnie dysponują kilkudziesięcioma punktami obsługi, rozlokowanymi na terenie całego kraju oraz zapewniają bezgotówkowe rozliczenie najmu. Wypożyczalnie umożliwiają wynajem wszystkich modeli aut dostępnych na rynku.
W przypadku zainteresowania powyższą usługą, prosimy o bezpośredni kontakt z jedną ze współpracujących z ERGO Hestią firm.
W trakcie rozmowy prosimy o podanie numeru szkody likwidowanej przez Ubezpieczyciela.

 • Express Rent a Car: Numer telefonu (12) 3000 300
 • 99 rent: Numer telefonu (22) 19099 / (22) 465 60 90
 • Panek Rent a Car: Numer telefonu 505 600 314

Ceny brutto wynajmu pojazdów oferowane przez wypożyczalnie zostały ustalone wg poziomu rynkowego i zaczynają się już od 70 zł za 1 dobę najmu:

SEGMENT POJAZDU STAWKA
A np. Chevrolet Spark, Fiat Panda 70 zł
B np. Suzuki Swift, Toyota Yaris 84 zł
C np. Toyota Corolla, Ford Focus 100 zł
D np. Toyota Avensis, Ford Mondeo 179 zł
M np. Citroen Berlingo 5-osobowy, Opel Combo 189 zł
SUV np. Nissan Qashqai, Toyota Rav 4 179 zł

Wynajęty pojazd powinien być zbliżonej (nie wyższej) klasy, co pojazd uszkodzony.Okres najmu nie powinien przekraczać czasu niezbędnego do dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu lub jeżeli miała miejsce szkoda całkowita - nabycia innego samochodu.Istnieje możliwość wynajmu pojazdu zastępczego w innych niż wskazane przez ERGO Hestię firmy, jednak koszt najmu nie powinien odbiegać od lokalnych cen rynkowych.W przypadku wynajęcia pojazdu zastępczego w cenie wyższej niż lokalne stawki rynkowe bez stosownego uzasadnienia, koszty wynajmu zostaną zweryfikowane do wyżej wskazanych cen.

Wynajem pojazdu zastępczego może mieć miejsce wyłącznie w ekonomicznie uzasadnionych sytuacjach. Przysługuje tylko, gdy nie ma możliwości nieuciążliwego zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, nie wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów, np. gdy można zastąpić uszkodzony samochód innym pojazdem, będącym w dyspozycji poszkodowanego lub jeśli koszty, np. skorzystania z taksówki dla incydentalnych przejazdów są niższe niż najem.W każdym przypadku zgłoszenia roszczenia, ERGO Hestia będzie weryfikowała zarówno zasadność najmu, czas jego trwania, jak i wysokość poniesionych kosztów do zakresu niezbędnego, ekonomicznie uzasadnionego i celowego.

W szkodach OC, dotyczących uszkodzenia pojazdu, właściciel ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu rynkowej utraty wartości pojazdu, która wyniknęła z kolizji drogowej.
Uznanie szkody w ww. zakresie, zależy od wieku pojazdu, wcześniejszych uszkodzeń i przeprowadzanych napraw oraz od skali aktualnych uszkodzeń.
Profesjonalne wskazówki, dotyczące sposobu weryfikacji roszczenia i ustalania rozmiaru szkody, można znaleźć w Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku wartości Pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. zatwierdzonej 12 lutego 2009 r, uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych oraz w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/SRTSiRD, znajdującym tutaj.