Przedstawiamy pierwsze z serii raporty reklamacji i odwołań, w których przeanalizowane zostały najważniejsze wskaźniki zgłoszeń reklamacyjnych w ERGO Hestii.

ERGO Hestia stale monitoruje skargi i odwołania. Tworzenie wewnętrznych raportów jest dla nas standardowym działaniem, które wykonujemy cyklicznie - raporty miesięczne przedstawiają aktualną sytuację, kwartalne pokazują tendencje w skargach i odwołaniach, a w podsumowaniu rocznym prezentujemy trendy i wdrożone rozwiązania.
Jako pierwsi na rynku ubezpieczeń postanowiliśmy zaprezentować kluczowe informacje z naszych raportów i udostępnić je na stronie www.ergohestia.pl.
Zdecydowaliśmy się wybrać wskaźnik skarg, a także odwołań, co jest innowacyjnym podejściem do badania poziomu satysfakcji klientów z podejmowanych przez nas decyzji.}
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×