Konsekwentny rozwój Grupy ERGO Hestia pozwolił na wykształcenie – przez ćwierć wieku – postawy i kultury działania, które wyróżniają nas na rynku.

Wyprzedzamy potrzeby klientów, prze­kraczamy bariery, tworzymy najnowsze technologie i rozwiązania. W swych działaniach aktywnie odpowiadamy na potrzeby interesariuszy wewnętrz­nych i zewnętrznych.

 

AKTYWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

To postawa otwarta, promująca współdzia­łanie, przekraczanie granic jednostek i organizacji. Takie działanie jest pod­stawą spójności i jedności Grupy ERGO Hestia.

Równie istotny jest dla nas sposób działania. To kwestia zachowania dobrego stylu w postawach i działaniach Hestian, towarzyszącego wszystkim przez  ćwierćwiecze funkcjonowania firmy.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

None