• ERGO 4

 • Ubezpieczenie życia

 • Uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy

 • Poważne zachorowanie

 • Zdrowie dziecka

Opracowując pakiet ubezpieczeń na życie ERGO 4 wzięliśmy pod uwagę sytuacje, które mogą mieć wpływ na poczucie bezpieczeństwa i finanse Twoje i Twojej rodziny. Ciężkie choroby przewlekłe, wypadki, nagła śmierć członków rodziny – przeważnie nie jesteśmy na to przygotowani. Dodatkowym problemem są znaczne obciążenia finansowe, które z tymi sytuacjami są bezpośrednio związane, jak pokrycie kosztów leczenia, utrzymanie rodziny czy spłata kredytu w przypadku, gdy nie jesteś zdolny do pracy. Kompleksowe ubezpieczenie chroni zarówno Ciebie, jak i Twoich bliskich. Dlatego oferujemy Ci ERGO 4 - elastyczną i precyzyjną ochronę dostosowaną do Twoich potrzeb.

ERGO 4 to:

 • połączenie ubezpieczeń: życia, poważnego zachorowania, uszkodzenia ciała z niezdolnością do pracy i zdrowia dziecka
 • Maksymalne sumy ubezpieczenia aż do:
 • 10 mln zł na ubezpieczenie życia
 • 4 mln zł w ramach niezdolności do pracy
 • 200 tys. zł w przypadku poważnych zachorowań
 • ochrona dziecka już od 3. miesiąca życia
 • okres ubezpieczenia trwający nawet do 100. roku życia
 • Polisy dostępne od ręki u Twojego Agenta, bez konieczności wykonywania badań lekarskich przy określonych limitach
 • Możliwość zdalnego zawarcia umowy ubezpieczenia i obsługi za pośrednictwem osobistego konta klienta on-line
 • dedykowana oferta dla posiadaczy kredytów hipotecznych z możliwością wystawienia na miejscu polisy i dokonania cesji na bank
 • 2 mln euro na organizację i pokrycie kosztów leczenia w ramach ubezpieczenia Global Doctors


Sprawdź Global Doctors!

Global Doctors to nowa odsłona ubezpieczenia Best Doctors, gwarantująca Ubezpieczonemu ochronę zdrowia na światowym poziomie. 

Dlaczego ubezpieczenie na życie jest tak ważne?

 

 • Zaledwie co trzeci Polak ma ubezpieczenie na życie, choć już 2,6 mln z nas wykupiło prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

 • Dopasowane, indywidualne ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie zdrowia i życia Twojego i Twoich bliskich.

 • To również zapewnienie stabilności finansowej w trudnej sytuacji, pomoc w pokryciu kosztów długotrwałego leczenia czy spłaty kredytu.
 • Świadczenia w ramach  ubezpieczenia na życie pomagają w pokryciu kosztów specjalistycznej pomocy medycznej w razie wypadku lub zachorowania.

 

Sam stwórz pakiet dostosowany do twoich potrzeb i pobierz go w formie pliku pdf.

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę albo kupić ubezpieczenie, skontaktuj się z doradcą https://www.ergohestia.pl/mapa/agenci-i-oddzialy/

Ubezpieczenie życia

 

Nikt z nas na co dzień nie chce myśleć o śmierci. Wolimy cieszyć się sukcesami zawodowymi, planować przyszłość, czerpać radość z chwil spędzonych z rodziną. Bez niepotrzebnego stresu i martwienia się na zapas – dlatego powstało ubezpieczenie życia ERGO 4.

Ochronę w ramach ubezpieczenia możesz dopasować idealnie do swoich potrzeb: zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny lub przeznaczyć wypłatę środków na spłatę kredytu.

 

 • wysoka suma ubezpieczenia wynosząca do 10 000 000 złotych
 • okres ubezpieczenia trwający nawet do 100. roku życia
 • możliwość ochrony obejmującej zgon ubezpieczonego z każdej przyczyny
 • dopasowanie poziomu ochrony do zmieniającej się kwoty kredytu


Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zgon z każdej przyczyny

Maksymalna suma ubezpieczenia

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość zachowania stałej sumy ubezpieczenia przez zdefiniowany czas

Możliwość corocznej indeksacji składki i sumy ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa skutków wykonywania zawodów podwyższonego ryzyka

Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

 

Wariant I

TAK

NIE

500 000 zł

NIE

zawsze stała suma ubezpieczenia

NIE

+

18 lat

67 lat

70 lat

Legenda:

TAK - usługa w zakresie ubezpieczenia

NIE - usługa poza zakresem ubezpieczenia

+ - objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki

 

Wariant II

TAK

TAK

10 000 000 zł

TAK

NIE

NIE

TAK

18 lat

70 lat

100 lat

 

Wariant III

TAK

TAK

10 000 000 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

18 lat

70 lat

100 lat

 

Sam stwórz pakiet dostosowany do twoich potrzeb i pobierz go w formie pliku pdf.

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę albo kupić ubezpieczenie, skontaktuj się z doradcą https://www.ergohestia.pl/mapa/agenci-i-oddzialy/

Uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy

 

Traktujesz swoją pracę nie tylko jako sposób utrzymania siebie i swojej rodziny, ale również źródło nowych wyzwań, pozyskiwania finansów na realizowanie pasji oraz miejsce, w którym poznajesz nowych ludzi, a nawet nawiązujesz przyjaźnie. 

Spędzasz w pracy znaczącą część swojego życia. Czy zastanawiasz się, jak wyglądałoby Twoje życie bez możliwości jej wykonywania? Choć nie wszystko możesz przewidzieć, możesz zapewnić sobie i swoim bliskim komfort finansowy w trudnych sytuacjach. 


W ramach pakietu ERGO 4 otrzymujesz: • maksymalną sumę ubezpieczenia w niezdolności do pracy wynoszącą nawet 4 000 000 złotych
 • ubezpieczenie „Uszkodzenie ciała”, które zapewnia jednorazową wypłatę świadczenia w przypadku trwałego inwalidztwa jak i złamań spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem
 • zabezpieczenie kredytu w ubezpieczeniu "Niezdolność do pracy NW”, pozwalające na spłatę zobowiązań kredytowych
 • płatną miesięcznie rentę w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem


Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej przyczyny

Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy

Forma wypłaty świadczenia

Maksymalna suma ubezpieczenia

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa skutków wykonywania zawodów podwyższonego ryzyka

Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

 

Wariant I

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

jednorazowo

500 000 zł

NIE

+

18 lat

67 lat

70 lat

Legenda:

TAK - usługa w zakresie ubezpieczenia

NIE - usługa poza zakresem ubezpieczenia

+ - objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki

 

Wariant II

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

jednorazowo

1 000 000 zł

TAK

TAK

18 lat

59 lat

65 lat

 

Wariant III

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

renta miesięczna

4 000 000 zł

TAK

TAK

18 lat

59 lat

65 lat

 

Sam stwórz pakiet dostosowany do twoich potrzeb i pobierz go w formie pliku pdf.

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę albo kupić ubezpieczenie, skontaktuj się z doradcą https://www.ergohestia.pl/mapa/agenci-i-oddzialy/

Poważne zachorowanie

 

Starasz się zdrowo odżywiać, dbasz o odpowiednią ilość snu. Prowadzisz aktywny tryb życia. Robisz wszystko, by ograniczać do minimum stres, choć czasem to prawdziwe wyzwanie. Regularnie sprawdzasz swój stan zdrowia. Ostatnim elementem dopełniającym całość działań, jakie podejmujesz, jest ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowana. Nawet prowadząc najzdrowszy tryb życia, nie na wszystko masz wpływ.

Ubezpieczenie „Poważne zachorowanie” zapewni Ci:

 • wsparcie finansowe wynoszące nawet 200 000 złotych
 • ochronę mogącą obejmować aż 50 poważnych chorób, w tym nowotwory złośliwe
 • możliwość wielokrotnego zgłaszania roszczenia w ramach polisy – to jedyna oferta w Polsce z tak szerokimi możliwościami


Nowotwór złośliwy

Dodatkowe 11 zachorowań

Dodatkowe 38 zachorowań

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, trwająca 3 miesiące

Maksymalna suma ubezpieczenia

Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

 

Wariant I

TAK

NIE

NIE

TAK

200 000 zł

18 lat

64 lata

70 lat

Legenda:

TAK - usługa w zakresie ubezpieczenia

NIE - usługa poza zakresem ubezpieczenia

+ - objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki

 

Wariant II

TAK

TAK

NIE

TAK

200 000 zł

18 lat

64 lata

70 lat

 

Wariant III

TAK

TAK

TAK

TAK

200 000 zł

18 lat

64 lata

70 lat

 

Sam stwórz pakiet dostosowany do twoich potrzeb i pobierz go w formie pliku pdf.

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę albo kupić ubezpieczenie, skontaktuj się z doradcą https://www.ergohestia.pl/mapa/agenci-i-oddzialy/

Zdrowie dziecka

 

Dziecko to prawdziwy żywioł. Mieszanka niespożytej energii, rodzących się zainteresowań i coraz większej ciekawości otaczającego je świata. Przyszły sportowiec, pisarka, informatyk, projektantka. Dlatego przed każdym rodzicem stoi wiele codziennych wyzwań: zapewnienie jak najlepszego wykształcenia, pomoc w rozwijaniu pasji, zorganizowanie czasu wolnego i oczywiście troska o bezpieczeństwo dziecka.


Jednak nie zawsze jako rodzić możesz przewidzieć wszystko, co może je spotkać w życiu. Możesz za to zapewnić mu ochronę ubezpieczeniową od najwcześniejszych miesięcy życia aż do momentu usamodzielnienia się.

Wariant „Zdrowie dziecka” w ERGO 4 obejmuje między innymi:

 • kompleksową ochronę Twojego dziecka od 3 miesiąca do 25 roku życia
 • wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadków lub jednej z 20 poważnych chorób
 • sumę ubezpieczenia do 200 000 złotych


Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku

20 poważnych zachorowań

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, trwająca 3 miesiące

Maksymalna suma ubezpieczenia

Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

 

Wariant I

TAK

TAK

NIE

NIE

200 000 zł

3 miesiące

17 lat

25 lat

Legenda:

TAK - usługa w zakresie ubezpieczenia

NIE - usługa poza zakresem ubezpieczenia

+ - objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki

 

Wariant II

NIE

NIE

TAK

TAK

200 000 zł

3 miesiące

17 lat

25 lat

 

Wariant III

TAK

TAK

TAK

TAK

200 000 zł

3 miesiące

17 lat

25 lat

 

Sam stwórz pakiet dostosowany do twoich potrzeb i pobierz go w formie pliku pdf.

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę albo kupić ubezpieczenie, skontaktuj się z doradcą https://www.ergohestia.pl/mapa/agenci-i-oddzialy/

Pliki do pobrania

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×