OC

Ubezpieczenie OC

Dozór górniczy

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego

Chroń swoje finanse przed błędami w dozorze górniczym

Praca w dozorze górniczym to odpowiedzialne zajęcie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego chroni Cię od finansowych następstw szkód na osobie lub w mieniu, wyrządzonych pracownikom zakładu górniczego oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu. Jeśli nie wykonasz czynności zawodowych lub wykonasz je nienależycie i będziesz musiał ponieść konsekwencje finansowe tego zdarzenia. Przy wykupionym ubezpieczeniu - ERGO Hestia pokryje Twoje wydatki.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierujemy do osób pełniących funkcje kierownicze oraz funkcje dozoru ruchu górniczego, które odpowiadają bezpośrednio za ten proces. Ubezpieczenie nie obejmuje osób niezwiązanych bezpośrednio z dozorowaniem ruchu zakładu górniczego (takich jak: stanowiska administracyjne, ekonomiczno-księgowe czy socjalne).

Ubezpieczenie oferowane jest wyłącznie w formule grupowej, nie ma możliwości wykupienia go dla pojedynczej osoby fizycznej.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Już w podstawowym zakresie ubezpieczenie OC osób wykonujących czynności dozoru górniczego zapewnia:

 • ocenę stanu faktycznego i zasadności zgłoszonych przez osobę trzecią roszczeń,
 • wypłatę odszkodowania należnego osobie trzeciej,
 • ochronę przed szkodami wyrządzonymi nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
Dozórgórniczy1

Za opłatą dodatkowej składki możesz rozszerzyć zakresu podstawowy ubezpieczenie OC osób wykonujących czynności dozoru górniczego o:

 • straty poniesione przez Ciebie jako pracownika dozoru w związku z zawieszeniem w czynnościach na czas toczącego się postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Górniczym, przekraczającym okres wypowiedzenia umowy o pracę,
 • straty poniesione przez Ciebie jako pracownika dozoru wskutek zakazu wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego wydanego przez organ państwowego nadzoru górniczego,
 • mandaty i grzywny nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy oraz sądy orzekające,
 • kary regulaminowe określone Kodeksem pracy i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nałożone na wniosek państwowego organu nadzoru górniczego lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • rozwiązanie stworzone dla i dopasowane do konkretnej grupy zawodowej,
 • kompleksową ochronę od szkód w mieniu i  na osobie względem pracowników oraz osób trzecich przebywającym na terenie zakładu górniczego,
 • ochronę od szkód dochodzonych w reżimie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
 • ochronę od szkód wyrządzonych nieumyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa,
 • ochronę od szkód powstałych w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • jasne i precyzyjne zapisy ubezpieczenia.
Dozórgórniczy2


Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego w Twojej firmie?
  

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy jego szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies