Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

Wiodącą spółką Grupy Ergo Hestia jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – drugi pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto ubezpieczyciel majątkowy w Polsce. Jego dystans do numeru 1. systematycznie się zmniejsza. Ergo Hestia jest zarazem największą firmą ubezpieczeniową spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, czyli po 1989 roku. Swoją pierwszą polisę wystawiła w 1991 roku.

STU Ergo Hestia to:

 • stabilność zbudowana na ubezpieczeniach korporacyjnych – na początku lat 90. ubiegłego wieku Ergo Hestia wprowadziła innowacyjne w Polsce rozwiązania dla górnictwa, a następnie zagospodarowała swój sukces, otwierając się na rynek ubezpieczeń dla klientów indywidualnych,
 • długofalowe podejście do indywidualnych ubezpieczeń majątkowych, możliwe dzięki innowacyjnej linii złożonej z pakietów Hestia 1 i Hestia 7, pozwala na dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb zmieniających się przez lata, w miarę rosnącego statusu materialnego klientów i ich rodzin,
 • elastyczna formuła pakietów dla małych i średnich przedsiębiorców (Moja Firma, Hestia Biznes), dopasowująca się do specyfiki działalności danego klienta,
 • indywidualne traktowanie klientów korporacyjnych i zapewnienie im ponadstandardowych usług z zakresu szacowania i minimalizacji ryzyka; są one realizowane przez pracowników spółki wspierającej, Hestia Loss Control, pierwszej tego typu firmy inżynierskiej w Polsce,
 • najlepsi, w opinii klientów, agenci ubezpieczeniowi w Polsce (według badań Qualifact, 2007 r.) oraz rozwijająca się dynamicznie sieć nowoczesnych wyłącznych punktów sprzedaży, w tym stoisk firmowych w centrach handlowych,
 • pierwszy w Polsce system przenoszący całą obsługę sprzedaży do internetu (iPegaz), co znacznie wpływa na wygodę klientów korzystających z usług agentów ubezpieczeniowych,
 • pierwsze w Polsce eKonto ubezpieczeniowe gwarantujące klientom pełną, wygodną obsługę posiadanych umów ubezpieczeń przez internet,
 • najlepszy serwis likwidacji szkód komunikacyjnych - wyniki badania satysfakcji Klientów z likwidacji szkód komunikacyjnych, przeprowadzonego przez TNS OBOP i Deloitte (sierpień-wrzesień 2008 r.) wśród czterech największych firm obsługujących ponad 65% rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce,
 • pierwsze w polskich ubezpieczeniach archiwum cyfrowe, eliminujące papierową dokumentację dotyczącą likwidacji szkód,
 • wysoka lojalność klientów – ponad 80% osób ubezpieczonych w ramach pakietu Hestia 7, sztandarowej oferty firmy, kontynuuje ubezpieczenie w Ergo Hestii.

Członkowie Rady Nadzorczej STU Ergo Hestia SA:

 • Thomas Schöllkopf – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Thomas Schirmer – Wiceprzewodniczący Członek Rady Nadzorczej
 • Jürgen Schmitz – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Zarządu STU Ergo Hestia SA:

Dane finansowe EHM:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w 2013 roku zebrało 3,001 mld zł składki przypisanej brutto – czyli o 9,4 proc. więcej niż w 2012 r. Zysk netto firmy wyniósł w 2013 r. 142,70 mln zł (dynamika 78,8 proc.), a wynik techniczny w tym okresie to 82,20 mln zł (dynamika 62,9  proc.). Wyniki finansowe - format .xls