Duo Protect to ubezpieczenie, dzięki któremu można zabezpieczyć finansowo siebie i swoją rodzinę na wypadek zdarzeń, które powodują brak możliwości uzyskiwania przez Ubezpieczonego dochodu. Możliwe jest również precyzyjne zabezpieczenie zobowiązania takiego jak kredyt hipoteczny.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu

Pliki do pobrania

Pozostałe produkty

Kompleksowy pakiet ubezpieczeń

ERGO 7 to nowoczesne ubezpieczenie domu, mieszkania, domku letniskowego, domu w budowie i pojazdu, a także osób.

Pakiet podstawowych ubezpieczeń

ERGO 1 to proste ubezpieczenie mieszkania, domu, pojazdu, a także osób. Zabezpiecza podstawowe potrzeby klientów.

Warto wiedzieć

Zwrot składki z polisy w ERGO Hestii

Szkoda całkowita: co dalej?

Brak ciągłości OC – skutki

Zmiana ubezpieczyciela OC i AC krok po kroku

Zdrowie i życie: Śmierć

Ubezpieczenie zabezpiecza bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci wskutek wypadku bądź choroby. Dzięki indywidualnemu planowi zabezpieczenia przygotowywanego na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, pozwoli Rodzinie utrzymać zaplanowany standard życia, zapewniając ściśle określony dochód z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej każdego z członków rodziny.
Pozwala na elastyczne dopasowanie zakresu świadczeń do oczekiwań i możliwości finansowych ubezpieczonego, jednocześnie zapewniając dokładnie taki poziom ochrony jakiego w danym czasie klient potrzebuje (Wysoka suma ubezpieczenia – nawet do 4 mln. zł.) W przypadku śmierci ubezpieczonego beneficjentom wypłacana jest jednorazowa wypłata w wysokości aktualnej sumy ubezpieczenia. Klient wraz z polisą otrzymuje dokument informujący o wysokości sumy ubezpieczenia w poszczególnych latach trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Niezdolność do pracy

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie klienta na wypadek wystąpienia niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku. W przypadku długotrwałej niezdolności do pracy, klientowi wypłacane jest świadczenie w postaci miesięcznej renty w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. Wysokość ta jest ustalana na podstawie indywidualnego planu zabezpieczenia przygotowywanego na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem zgłaszanych przez klienta indywidualnych potrzeb.

Zapytaj o cenę i kup u agenta
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×