Rodzina zdecydowała się na kompleksowe zabezpieczenie za pomocą produktu indywidualnego, jak i grupowego ubezpieczenia na życie.W swoim ubezpieczeniu postanowili skupić się na:Ubezpieczenie ERGO 4

Zabezpieczeniu spłaty
kredytu hipotecznego
Zabezpieczeniu następstw
nieszczęśliwych wypadków
Najlepszej możliwej opiece zdrowotnej
w razie choroby
Świadczeniach i ubezpieczeniach rodzinnych
Ubezpieczenie życia dla głównego kredytobiorcy
z sumą ubezpieczenia 500 000 zł
Niezdolność do pracy
dla głównego kredytobiorcy
z rentą w wysokości 5 000 zł miesięcznie
Poważne zachorowanie
z sumą ubezpieczenia
50 000 zł
Zdrowie dziecka dla dwójki dzieci
z sumą ubezpieczenia
100 000 zł
Uszkodzenie Ciała dla
głównego kredytobiorcy
z sumą ubezpieczenia
100 000 zł
Niezdolność do pracy dla głównego kredytobiorcy
z rentą w wysokości
5 000 zł miesięcznie


Ubezpieczenie w Grupie Otwartej

Zabezpieczeniu następstw
nieszczęśliwych wypadków
Najlepszej możliwej opiece zdrowotnej
w razie choroby
Świadczeniach i ubezpieczeniach rodzinnych
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego
w następstwie NW
- 300 zł za 1% trwałego uszczerbku
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego
wskutek choroby
– 45 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu
Zgon małżonka/partnera
– 10 000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego
w następstwie NW
– do 90 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego
– do 1 000 zł
Zgon rodzica/teścia
– 2300 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego
– do 1 500 zł
Urodzenie się dziecka
– 1200 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
– 5 000 zł
Leczenie szpitalne dziecka Ubezpieczonego
– 700 zł
Składka miesięczna za kompleksowe ubezpieczenie na życie (dla 2 osób w wieku 30 lat) wyniosła 371 zł.
Dla ERGO 4 składka wyniosła 221 zł, natomiast dla ubezpieczenia Grupy Otwartej wyniosła 150 zł.


Ubezpieczenie na życie - ochrona nie na swieta - rodzina
Dodatkowo, można wybrać:  • Medical Assistance

    Wsparcie Ubezpieczonego w przypadku problemów zdrowotnych związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, składka miesięczna 6 zł.
  • MediPlan

    Pomoc medyczna Ubezpieczonemu po nieszczęśliwym wypadku, składka miesięczna 9 zł.
  • Global Doctors

    Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą w razie zachorowania na nowotwór lub inny poważny stan chorobowy aż do sumy 2 mln € ze składką miesięczną od 81 zł. Ubezpieczenie to zawrzeć można niezależnie od zakresu czy wariantu ubezpieczenia głównego.