Tata z corkami rysuja-min.jpg

Wzrost cen

mieszkań i domów

Ubezpieczenia nieruchomości - wzrost cen mieszkań i domów

Szybki wzrost cen nieruchomości w ostatnim czasie mocno jest odczuwalny dla osób planujących zakup mieszkania lub domu. Warto jednak podkreślić, że ten stan rzeczy wpływa również na osoby, które już dysponują swoimi „czterema kątami” i ubezpieczają je. Rosnąca wartość ubezpieczanej nieruchomości może bowiem oznaczać, że potencjalna szkoda nie zostanie w pełni zrekompensowana w przypadku ustalenia w umowie zbyt niskiej sumy ubezpieczenia nieruchomości (wartości mieszkania lub domu). A to oznacza realne straty dla Ubezpieczonego.

Cenowa gorączka

wzorst cen

Tylko w ciągu roku, od drugiego kwartału 2021 do drugiego kwartału 2022, ceny lokali mieszkalnych wzrosły w dużych miastach nawet o 20%. Mieszkanie o metrażu 55 m² w Warszawie w ciągu roku podrożało o 5,2%, w Krakowie o 11,8%, w Łodzi o 14,7%, w Gdańsku o 15,3%, a w Szczecinie nawet o 23,8%!

Dane NBP pokazują, że od 2017 do 2022 roku stawki za metr kwadratowy mieszkania we wszystkich miastach wojewódzkich wzrosły nie mniej niż o 50%. To oznacza, że mieszkanie, które w 2017 roku kosztowało 400 tys. zł, w 2022 roku jest warte co najmniej 600 tys. zł.

Dlaczego prawidłowa wycena mieszkania jest ważna?

W polisach mieszkaniowych sumy ubezpieczenia, ustalane są na podstawie wyceny nieruchomości i jej wyposażenia. To klient deklaruje, jaką wartość ma jego nieruchomość. Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość odszkodowania, jakie ubezpieczony może otrzymać przy całkowitej stracie, np. gdy nieruchomość doszczętnie spłonie lub zniszczy ją powódź.

Gwałtowny wzrost cen powoduje, że szybko rośnie groźba niedoubezpieczenia, czyli niedoszacowania wartości nieruchomości. Dlaczego? W wielu przypadkach zadeklarowana przez klienta rok temu wartość mieszkania, np. 400 tys. zł, jest nieaktualna, ponieważ aktualna na dzień zawarcia nowej umowy cena oscyluje już ok. 500 tys. zł. W efekcie na polisie widnieje zbyt mała suma ubezpieczenia. Ubezpieczony płaci dzięki temu niższą składkę, zależną od wartości nieruchomości. Ryzykuje, że w razie zaistnienia całkowitej straty dostanie o 100 tys. zł mniej – czyli jedynie 80% wartości lokalu.

Wskazanie aktualnej wartości mieszkania pozwala zrekompensować szkodę, nawet całkowitą utratę mieszkania. Podanie rzeczywistej wartości nieruchomości umożliwia przywrócenie stanu nieruchomości do tego, który istniał przed szkodą.

wzrost cen mieszkań

Jak wycenić nieruchomość?

Warto spojrzeć na aktualne ceny ogłoszeń dotyczących sprzedaży podobnych nieruchomości w najbliższej okolicy. Pamiętajmy o uwzględnieniu różnych czynników – oprócz metrażu i standardu również lokalizacji, zarówno w skali makro (wielkość miejscowości), jak i mikro (prestiż dzielnicy, odległość od centrum, bliskość szkół i przychodni, planowane inwestycje itp.). Jeśli widzisz, że ceny mieszkań w okolicy w ciągu roku wzrosły, np. o 20%, zgłoś agentowi chęć podwyższenia sumy ubezpieczenia. Składka wzrośnie, ale poziom zabezpieczenia nieruchomości osiągnie wartość 100%.

Zalecenie dbałości o to, aby deklarowana suma ubezpieczenia nieruchomości odpowiadała jej aktualnej wartości rynkowej, dotyczy to nie tylko klientów, ale również agentów, np. przy odnowieniach polis. Wskazanie poprawnej i aktualnej wartości daje pewność, że w razie maksymalnej szkody suma ubezpieczenia wystarczy na jej pokrycie. 

ERGO 7 i Moja Firma

Warto przy tej okazji zainteresować się ofertą ubezpieczeń nieruchomości w ERGO 7 i Mojej Firmie. Zapewniają one szeroki zakres ubezpieczeń domów i mieszkań włącznie z ich wyposażeniem i rzeczami osobistymi, a nawet gotówką, antykami, dziełami sztuki i zbiorami kolekcjonerskimi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Skontaktuj się z agentem!


Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.

Warto wiedzieć: