Procent za uszczerbek na zdrowiu – jak wygląda wyliczenie

Uszczerbek

na zdrowiu – jak wygląda wyliczenie

Uszczerbek na zdrowiu – jak określić wysokość świadczenia?

Liczba wypadków z roku na rok maleje, jednak poważne zdarzenia drogowe nadal są powszechne na polskich drogach. Być może dane z raportów policji to teraz dla Ciebie tylko statystyki. Czy jednak zastanawiałeś się, co jeśli to Ty staniesz się poszkodowanym w wypadku? Co więcej, niebezpieczeństwo wypadku grozi Ci nie tylko na drodze, ale nawet we własnym domu. Trwały uszczerbek na zdrowiu i nawet czasowa niezdolność do pracy może wywrócić całe życie do góry nogami. Aby się przed tym ustrzec, warto stworzyć sobie poduszkę finansową i zabezpieczyć się przed kosztownymi następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Z tekstu dowiesz się:

 • czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • na czym polega wyliczanie odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • jak jeszcze można zabezpieczyć się przed skutkami wypadków.

Za uszczerbek na zdrowiu uznaje się m.in. złamanie ręki lub nogi czy uszkodzenie narządu wzroku lub słuchu. Po każdym poważnym wypadku opiekę medyczną nad poszkodowanym przejmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli jednak zachodzi konieczność długiego leczenia, podstawowa opieka może okazać się niewystarczająca. Warto więc rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia NNW.

Trwały uszczerbek na zdrowiu – definicja

procent za uszczerbek

Orzeczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu jest podstawą późniejszego otrzymania odszkodowania, dlatego przed wykupieniem ubezpieczenia warto dokładnie zapoznać się z samą definicją tego terminu.

Co to jest uszczerbek na zdrowiu? To trwałe uszkodzenie ciała powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku. Zazwyczaj uszczerbek ma znaczący wpływ na możliwość wykonywania codziennych obowiązków lub wręcz wiąże się z koniecznością przerwania pracy zarobkowej. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku kierowcy zawodowego, który po wypadku złamie rękę lub nogę i przez dłuższy czas nie będzie mógł prowadzić pojazdów.

Aby odszkodowanie NNW zostało wypłacone, uszczerbek na zdrowiu musi powstać w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo musi:

 • powstać nagle, w wyniku czynnika zewnętrznego,
 • być niezależny od woli osoby ubezpieczonej.

Do nieszczęśliwych wypadków nie zalicza się więc celowych działań. To jednak nie oznacza, że jeśli np. zdarzenie komunikacyjne powstało przez ubezpieczonego i było przypadkowe, nie będzie on mógł uzyskać odszkodowania.

Procent uszczerbku na zdrowiu – sposób wyliczania odszkodowania

Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest w oparciu o nadesłaną dokumentację medyczną przez lekarza orzecznika / konsultanta medycznego bądź na podstawie tabeli uszczerbków, zależnie od obowiązującego ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zwanych w skrócie OWU.

Ile procent uszczerbku na zdrowiu mają poszczególne uszkodzenia ciała? Wszystko zależy od wybranego ubezpieczenia w tym wybranej sumy ubezpieczenia. SU możesz ustalić przy zawieraniu umowy.

Wysokość wypłaty ustala się w sposób następujący: Mnożymy sumę ubezpieczenia i odpowiedni procent uszczerbku na zdrowiu wskazany w tabeli świadczeń lub wskazany przez lekarza orzecznika/konsultanta medycznego.

Przykładowo, złamanie szczęki lub żuchwy w średnim stopniu może być warte 10% sumy ubezpieczenia. To oznacza, że świadczenie będzie wynosić 1/10 sumy wskazanej w ubezpieczeniu jako SU.

Jak wobec tego mogę sprawdzić moje Warunki Ubezpieczenia? Na polisie widnieją symbole OWU. To one określają Warunki do umowy jaką zawarliśmy z firmą Ubezpieczeniową ( np. C-ES-01-19, C-E7-PK-01/19).

W przypadku wystąpienia więcej niż jednego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała sumują się. Jeśli więc np. w wyniku wypadku złamiesz rękę, nogę i ząb, każdy procent uszczerbku zostanie do siebie dodany.

procent za uszczerbek na zdrowiu

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – jak jeszcze zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed finansowymi skutkami wypadków?

Odszkodowanie wypłacone w ramach NNW to niejedyny sposób na zabezpieczenie siebie i swojej rodziny przed finansowymi konsekwencjami poważnych wypadków. Rozważ zakup dodatkowych ubezpieczeń, które zapewnią Ci pełną ochronę. To m.in.:

 • ubezpieczenie ERGO 4 – czyli pakiet na życie, który uwzględnia ubezpieczenie życia (zabezpieczenie dla bliskich w razie Twojej śmierci), uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, zdrowie dziecka;
 • Grupa Otwarta – ubezpieczenie dla osób do 66 roku życia uwzględniające pomoc m.in. w przypadku poważnych zachorowań, leczenia specjalistycznego, operacji chirurgicznej czy leczenia szpitalnego;
 • Grupa Zamknięta – jest ubezpieczeniem dla pracowników firmy oraz ich rodzin;
 • Global Doctors – to ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, które gwarantuje leczenie w zagranicznych klinikach z sumą ubezpieczenia równą 2 mln euro. Ubezpieczenie obejmuje finansową pomoc w razie zachorowania na nowotwór złośliwy lub w razie konieczności wykonania poważnej operacji;
 • ERGO Sport – ubezpieczenie skierowane dla osób uprawiających sport rekreacyjnie i zawodowo. Może obejmować sporty wysokiego ryzyka oraz ekstremalne;
 • Medical Assistance w pakietach z ubezpieczeniem mieszkaniowym – w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zostaną zorganizowane m.in. domowe wizyty lekarskie i wizyty pielęgniarki, dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego, szczepienie, transport medyczny czy pomoc psychologa.

Stały uszczerbek na zdrowiu może wiązać się z długotrwałym leczeniem, a nawet mieć ogromny wpływ na całe Twoje życie. Dlatego warto zawczasu zabezpieczyć się przed jego finansowymi skutkami. Ustalenie uszczerbku na zdrowiu, wypłata odszkodowania w ramach NNW, a także dodatkowe ubezpieczenia na życie mogą wesprzeć Cię w trakcie leczenia, rehabilitacji, a także pomóc Tobie i Twojej rodzinie w odnalezieniu się w zupełnie nowej sytuacji.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.