ubezpieczenie niemowlaka

Ubezpieczenie niemowlaka i dziecka 

– co warto wiedzieć?

Jak zadbać o ubezpieczenie dziecka?

W Polsce każda osoba do 18. roku życia ma prawo do opieki zdrowotnej – bez względu na to, czy jest ubezpieczona, czy nie. To na opiekunach ciąży obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak w niektórych przypadkach standardowa opieka medyczna finansowana przez NFZ może okazać się niewystarczająca. Długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, problemy z jej organizacją, brak pomocy finansowej w trakcie rehabilitacji – m.in. przed takimi sytuacjami chroni zakup dodatkowej polisy.

Z tekstu dowiesz się:

  • na czym polega szkolne ubezpieczenie dziecka,
  • na jakie prywatne ubezpieczenie dla dzieci warto zwrócić uwagę.


ubezpieczenie niemowlaka


Opiekun może zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w pracy, urzędzie pracy (jeśli jest zarejestrowany jako bezrobotny) lub osobiście w placówce ZUS (jeśli prowadzi działalność gospodarczą). W takiej sytuacji dziecko ma zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną finansowaną przez NFZ ze składek opiekuna. Jeśli jednak z różnych przyczyn dziecko nie zostanie ubezpieczone, wówczas opieka będzie finansowana przez NFZ z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

W obydwu tych przypadkach ubezpieczenie zapewnia podstawowy zakres ochrony. Dziecko może więc bezpłatnie korzystać z podstawowej opieki lekarskiej, przebywać bezpłatnie w szpitalu i mieć wykonywane zabiegi czy operacje. Niestety, takie ubezpieczenie nie zawsze okazuje się wystarczające. Dlatego rodzice chętnie szukają dodatkowych rozwiązań. Zobacz w jaki sposób możesz zapewnić swojemu dziecku najlepszą opiekę.

Ubezpieczenie dla dzieci w szkole – jak to działa?

Jednym ze sposobów, który pozwala finansowo zabezpieczyć rodzinę w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka, jest nieobowiązkowe ubezpieczenie szkolne. Zazwyczaj jest to ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i w czasie wakacji. Zakres obowiązywania ubezpieczenia może być różny w zależności od pakietu – może obejmować np. także drogę do szkoły, udział w wycieczce i zajęcia dodatkowe.

Należy jednak podkreślić, że grupowe ubezpieczenia szkolne mają zazwyczaj sumę ubezpieczenia wynoszącą ok. 50 tys. złotych. Wysokość świadczenia będzie więc niewielka. Należy jednak pamiętać, że na ostateczną kwotę świadczenia będzie miała wpływ nie tylko suma ubezpieczenia , ale też procent jest sumy  przyznawany za konkretny uraz.

Warto też podkreślić, że ubezpieczenia szkolne dotyczą jedynie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu lub zachoruje nie w wyniku zdarzenia losowego, opiekun nie otrzyma odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego.

Zgodnie z nazwą – ubezpieczenie szkolne dotyczy tylko dzieci, które się uczą. W zależności od oferty może to być ubezpieczenie dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, szkolnym oraz dla studentów. Młodsze dzieci (np. poniżej jednego roku) nie mogą być objęte tym ubezpieczeniem.

Indywidualne ubezpieczenie dla dzieci – co wybrać?

Drugim ze sposobów na dodatkowe ubezpieczenie dziecka jest indywidualny zakup polisy ubezpieczenia na życie. Zwróć uwagę zwłaszcza na dwa ubezpieczenia ERGO Hestii – ERGO 4 Zdrowie dziecka oraz Global Doctors dla dziecka.

Ubezpieczenie dla dzieci – ERGO 4 Zdrowie Dziecka

Dzięki ERGO 4 Zdrowie dziecka otrzymasz pomoc finansową w przypadku np. złamania nogi czy ręki przez dziecko w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, a także poważnych chorób. W zakresie ubezpieczenia uwzględniono aż 20 zachorowań, w tym: nowotwór, sepsę, czy cukrzyca typu I. Wysoka suma ubezpieczenia, która w każdym wariancie może wynosić  maksymalnie 200 tys. złotych (najwięcej na rynku), pozwoli Ci pokryć koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji dziecka.

Ubezpieczeniem ERGO 4 mogą być objęte dzieci już od skończonego 3. miesiąca życia. Możesz więc chronić bezpieczeństwo swoich pociech niemal od samych narodzin.

Ubezpieczenie dziecka – Global Doctors


To ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz realne wsparcie w organizacji leczenia. Jeśli u Twojego dziecka zostanie zdiagnozowana poważna choroba, otrzymasz drugą opinię medyczną. Jest to raport przygotowany przez jednego z wielu tysięcy uznanych lekarzy, specjalizującego się w określonej dziedzinie, który zweryfikuje pierwszą diagnozę. Ponadto w raporcie znajdą się wskazania dotyczące leczenia i innych dalszych działań, które należy podjąć.

Dzięki Global Doctors Twoje dziecko otrzyma także możliwość leczenia w renomowanej, zagranicznej placówce specjalizującej się w leczeniu danego rodzaju schorzenia. W ramach Global Doctors zostaną pokryte koszty medyczne, a także transport i zakwaterowanie dziecka oraz dwóch opiekunów. W wariancie rozszerzonym możesz także otrzymać świadczenie za każdy dzień spędzony przez dziecko w szpitalu zagranicą oraz dodatkowe świadczenie na zakup leków po zakończeniu leczenia.

ubezpieczenie niemowlaka

To ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz realne wsparcie w organizacji leczenia. Jeśli u Twojego dziecka zostanie zdiagnozowana poważna choroba, otrzymasz drugą opinię medyczną. Jest to raport przygotowany przez jednego z wielu tysięcy uznanych lekarzy, specjalizującego się w określonej dziedzinie, który zweryfikuje pierwszą diagnozę. Ponadto w raporcie znajdą się wskazania dotyczące leczenia i innych dalszych działań, które należy podjąć.

Dzięki Global Doctors Twoje dziecko otrzyma także możliwość leczenia w renomowanej, zagranicznej placówce specjalizującej się w leczeniu danego rodzaju schorzenia. W ramach Global Doctors zostaną pokryte koszty medyczne, a także transport i zakwaterowanie dziecka oraz dwóch opiekunów. W wariancie rozszerzonym możesz także otrzymać świadczenie za każdy dzień spędzony przez dziecko w szpitalu zagranicą oraz dodatkowe świadczenie na zakup leków po zakończeniu leczenia.

ERGO 4 Zdrowie dziecka i Global Doctors to dwa ubezpieczenia, które razem zapewniają pełną ochronę zdrowia i życia najmłodszych członków Twojej rodziny. Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie ERGO 4 Zdrowie Dziecka w Razie Wypadku, otrzymasz pomoc finansową, którą możesz przeznaczyć na leczenie czy dodatkową rehabilitację. W ten sposób Twój domowy budżet nie zostanie naruszony. Natomiast Global Doctors zapewni pomoc w organizacji leczenia za granicą oraz pokryje koszty opieki medycznej, transportu i pobytu.  


Niniejsza informacja jest materiałem marketingowym Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.