Ubezpieczenie Global Doctors zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia nowotworów i innych zdefiniowanych poważnych stanów chorobowych w renomowanych klinikach za granicą nawet do kwoty 2 000 000 € w całym życiu Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Global Doctors to nowa odsłona ubezpieczenia Best Doctors, gwarantująca Ubezpieczonemu ochronę zdrowia na światowym poziomie.

 

Jeżeli zdiagnozowano poważny stan chorobowy, Ubezpieczony może skorzystać z tzw. drugiej opinii medycznej – raportu weryfikującego diagnozę wraz z zaleceniami dalszej terapii.


W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu za granicą, Ubezpieczony otrzyma propozycję trzech zagranicznych placówek medycznych specjalizujących się w leczeniu jego choroby. Po wyborze jednej z nich, zajmiemy się organizacją wyjazdu i pobytu zarówno Ubezpieczonego jak i wybranej osoby towarzyszącej (w przypadku Dziecka – nawet dwóch opiekunów).


Zakres ubezpieczenia Global Doctors różni się w zależności od wybranego rodzaju i wariantu ubezpieczenia, i obejmuje ochroną:

 • dorosłych i dzieci w przypadku Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie ERGO 4 (w wariancie podstawowym i rozszerzonym)
 • zaś w przypadku Grupowego Ubezpieczenia na Życie - pracownika, jego małżonka lub partnera lub dorosłe dziecko pracownika w przypadku Grupy Zamkniętej (Syriusz) lub Członka Krajowego Stowarzyszenia ubezpieczonych w Grupie Otwartej,

Ubezpieczenie w zależności od wybranego rodzaju i wariantu ubezpieczenia obejmuje zachorowanie na nowotwór złośliwy (np. białaczkę, raka płuc, raka trzustki, chłoniaka, czerniaka), nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, nowotwór in situ i ciężką dysplazję przednowotworową. Ubezpieczenie zapewnia również leczenie w przypadku potrzeby przeprowadzenia wymiany lub naprawy zastawek serca, operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznych, przeszczepienia szpiku kostnego albo przeszczepienia narządów od żywego dawcy.

 

 • Dlaczego warto mieć Global Doctors

 • Jak działa Global Doctors

Global Doctors, zapewnia najwyższy standard ochrony obejmujący w zależności od wybranego rodzaju i wariantu ubezpieczenia m.in.

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach medycznych na całym świecie
 • dostęp do kilku tysięcy najlepszych światowych specjalistów
 • sumę ubezpieczenia do 2 mln euro w całym życiu Ubezpieczonego lub Dziecka
 • kompleksową opiekę w trakcie całego procesu leczenia
 • organizację i pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej (a w przypadku chorego dziecka – dwóch opiekunów)
 • usługę Follow Up Care, obejmującą kontrolę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia, dostępną w Polsce lub za granicą
 • po powrocie z leczenia za granicą pokrywanie kosztów leków zakupionych w Polsce oraz poza jej granicami do kwoty 50 tys. euro
 • dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu w wysokości 100 euro za dzień
 • w przypadku siły wyższej i ograniczeń w przemieszczaniu się (np. w czasie pandemii) możliwość zorganizowania alternatywnego leczenia w Polsce zamiast wyjazdu za granicę.
Tabela_GLOBAL_DOCTORS
GD_global_doctors
jak zdziała global doctors

Jak działa Global Doctors

Global Doctors kupisz w ramach:

 

Indywidualnego ubezpieczenia na życie - ERGO 4    Sprawdź !

Grupowego ubezpieczenia na życie    Sprawdź!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×