Zgłoszenie szkody / roszczenia

Jeśli posiadasz ubezpieczenie majątkowe (nieruchomości), komunikacyjne (pojazdu) lub osobowe, np. NNW, OC w życiu prywatnym, firmy, podróżne


Polisa majątkowa, komunikacyjna lub osobowa

Jeśli Twoje roszczenie dotyczy indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie (np. leczenia szpitalnego, urodzenia dziecka, zgonu teścia czy rodzica)


Polisa na życie


Do zgłoszenia będą Ci potrzebne

  • imię i nazwisko lub nazwa firmy
  • PESEL lub REGON*
  • numer polisy
  • numer telefonu
  • adres do korespondencji
  • adres e-mail
    *Jeśli jesteś obcokrajowcem, będą potrzebne: numer i seria Twojego dokumentu tożsamości oraz data urodzenia

W przypadku polisy na życie, możesz zgłosić zgon, urodzenie lub zdarzenie medyczne

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×