1

Przygotuj wypowiedzenie


Zeskanuj lub sfotografuj odręcznie podpisane wypowiedzenie. Będzie potrzebne jako załącznik w formularzu

2

Odpowiedz na poniższe pytania


W następnym kroku przeniesiemy Cię do odpowiedniego formularza

0 bajtów 
Odpowiedz, czy dotyczy Cię przynajmniej jedno z poniższych stwierdzeń, żebyśmy mogli przekierować Cię do właściwego formularza
 • nie mam numeru PESEL
 • wykupiłem pojazd z leasingu
 • otrzymałem pojazd w spadku
 • otrzymałem pojazd w częściowej darowiźnie*
  *jeden z dotychczasowych właścicieli darował Tobie swój udział we własności pojazdu
 • stałem się nowym użytkownikiem pojazdu leasingowanego
 • kupiłem pojazd od firmy
 • kupiłem pojazd przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia*
  *sprzedający przekazał mi polisę, z okresem ochrony, który się jeszcze nie rozpoczął, np. sprzedaż nastąpiła 5 grudnia, a ochrona zaczęła obowiązywać 19 grudnia
 • kupiłem pojazd w ostatnim dniu ochrony na polisie*
  *sprzedający przekazał mi polisę, której data sprzedaży przypada na ostatni dzień ochrony, np. sprzedaż nastąpiła 5 grudnia i polisa zakończyła się 5 grudnia