Marzenia mamy

Program artystyczno-terapeutyczny dla ukraińskich dzieci

Арт-терапевтична програма для українських дітей

Program Marzenia Mamy

Програма«Мрії мами»

Program Marzenia Mamy dedykowany dzieciom uchodźców ukraińskich oraz ich mamom. W związku z trwającą wojną tysiące ukraińskich rodzin znalazło bezpieczne miejsce zamieszkania w Polsce. Duża ich część jest już wychowankami przedszkoli i szkół. Jednakże ich bagaż trudnych przeżyć, emocji i doświadczeń jest bardzo duży, a trudności w adaptacji ogromne.

Програма «Мрії мами» присвячена дітям українських біженців і їхнім мамам. Через триваючу війну тисячі українських дітей з мамами знайшли безпечне місце для проживання в Польщі. Значна частина з них вже є вихованцями дитсадків і шкіл. Проте їхній багаж важких переживань, емоцій і досвіду дуже великий, а труднощі в адаптації – величезні.Zachęcamy dzieci do przyglądania się obrazom, do formułowania wypowiedzi i samodzielnego szukania odpowiedzi na stawiane pytania. Kontakt ze sztuką umożliwia stawianie otwartych pytań, na które jest wiele odpowiedzi. I co najważniejsze, wszystkie one są dobre. Tak jak dobra książka lub film, sztuka pozwala do siebie wielokrotnie powracać, za każdym razem umożliwiając odkrywanie nowych treści, dobrą zabawę i wiele wzruszeń

Marzena Wojciechowska-Orszulak


Marzenia mamy logo

Cel programu Marzenia Mamy

Мета програми «Мрії мами»

Celem Programu Marzenia Mamy jest wspieranie dzieci i rodzin w procesie adaptacyjnym w nowej i trudnej dla nich sytuacji, budowanie wiary w siebie, wspieranie emocjonalne i rozwój twórczy. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-14 lat i powstał dzięki współpracy Fundacji Artystyczna Podróż Hestii z artystami i terapeutami. Realizowany jest w wybranych miastach Polski we współpracy z Fundacją Integralia, przedstawicielstwami ERGO Hestii oraz lokalnymi partnerami.

Метою програми «Мрії мами» є підтримка дітей і сімей у процесі адаптації у новій і складній для них ситуації, формування впевненості в собі, емоційна підтримка і творчий розвиток. Програма розрахована на дітей 5-14 років. Створений завдяки співпраці фонду «Мистецька подорож Гестії» з художниками та терапевтами. Проводиться в окремих містах Польщі у співпраці з Фондом Інтегралія та представництвами Ерго Гестії.Marzenia mamy bawiące się dziecko

Заохочуємо дітей роздивлятися картини, формулювати висловлення і самостійно шукати відповіді на поставлені питання. Контакт з мистецтвом дає можливість ставленню відкритих питань, на які є багато відповідей. І що найважливіше, всі вони правильні. Так як до хорошої книги чи фільму, ми можемо повертатися до мистецтва, кожного разу відркиваючи новий зміст, веселощі і багато емоцій» - арт-терапевт Марлена Войчеховська-Оршулак.

Marzena Wojciechowska-Orszulak

Na czym polega program?

Про що програма?

Zapraszamy ukraińskie dzieci na cykl warsztatów „МАМИНІ МРІЇ | MARZENIA MAMY”, gdzie przyjemnie i twórczo będą mogły spędzić czas.
Uczestnicy warsztatów, pod okiem doświadczonych animatorów i animatorek, będą mogli rozwinąć swoje talenty, a także rozbudzić twórcze myślenie przez wykorzystywanie różnego rodzaju form sztuki. Obcowanie ze sztuką oraz aktywne tworzenie dzieł sztuki pozwala wyrazić uczucia, emocje, potrzeby i lęki. Jest to doskonały sposób, by poprzez zabawę dzieci mogły lepiej poznać siebie, więcej zrozumieć, a także zrelaksować i wyciszyć się.

Program obejmuje:

  • Działania twórcze i rozmowę edukacyjną
  • Naukę podstawowych słów i zwrotów w języku polskim
  • Działania w oparciu o literaturę dla dzieci w języku ukraińskim
  • Zabawy ruchowe i parateatralne oraz muzyczne
Podczas pobytu w świetlicy dzieci będą pod stałą opieką animatorek znających j. ukraiński. Zapewniamy poczęstunek.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Запрошуємо українських дітей до мистецького клубу МАМИНІ МРІЇ на цикл занять, де вони зможуть приємно та творчо провести час.
Учасники програми, під наглядом досвідчених аніматорів, зможуть розвинути свої таланти, а також пробудити творче мислення за допомогою використання різноманітних видів мистецтва. Взаємодія з мистецтвом і активне створення творів мистецтва дозволяє виразити свої почуття, емоції, потреби та страхи. Це ідеальний спосіб, щоб через розваги, діти краще собе пізнали, зрозуміли, а також розслабилися і заспокоїлися.

Програма включає:

  • Творчі заняття та виховну бесіду
  • Вивчення основних слів і фраз польською мовою
  • Діяльність за мотивами дитячої літератури українською мовою
  • Рухові, паратеатральні та музичні ігри
Під час перебування у мистецькому клубі діти будуть постійно під наглядом аніматорів, які розмовляють українською мовою. Zapewniamy poczęstunek.

Участь у заняттях безкоштовна.

Zdjęcie dzieci podczas zajęć