Otrzymałeś wezwanie do zapłaty? Sprawdź jak wyjaśnić sprawę

Jeśli otrzymałeś od nas wezwanie do zapłaty prawdopodobnie zadziała się jedna z poniższych sytuacji:

Nie opłaciłeś składki w terminie

Zawierając z Tobą umowę ubezpieczenia zobowiązaliśmy się świadczyć ochronę, a Ty zobowiązałeś się do opłacenia składki w terminie wskazanym na polisie. Jeśli nie zapłaciłeś składki w terminie, prosimy dokonaj tego niezwłocznie.

Za polisę możesz zapłacić:

 • przelewem
 • na poczcie
 • w banku
 • przy użyciu karty kredytowej na infolinii
 • poprzez link do płatności jaki otrzymasz w wiadomości sms lub e-mail od ERGO Hestii
 • za pomocą indywidualnego iKonta ubezpieczeniowego, do którego należy zalogować się na stronie:

Dzięki uregulowaniu płatności za polisę w wyznaczonym terminie, możesz mieć pewność zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Brak opłacenia składki może doprowadzić do braku ochrony za ryzyka dobrowolne, naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie a także przekazanie należności do firmy windykacyjnej lub na drogę postępowania sądowego.

Sprzedałeś auto i nie poinformowałeś nas o tym

Sprzedając auto masz obowiązek poinformować nas tym w ciągu 14 dni.

Prześlij do nas umowę kupna sprzedaży, fakturę lub oświadczenie, zawierające: dane sprzedającego i kupującego wraz z nr PESEL, dane auta wraz z VIN oraz datę sprzedaży.

Jeżeli składka była opłacana w ratach, od dnia zbycia pojazdu do dnia powiadomienia nas o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu, zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za uregulowanie należności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Jak zgłosić sprzedaż?

Jeżeli pojazd zmienił właściciela z innego powodu niż sprzedaż (darowizna, zezłomowanie itp.) dostarcz do nas dokument potwierdzający zmianę właściciela (kopię / skan / zdjęcie umowy darowizny, potwierdzenie zezłomowania, itp., ewentualnie oświadczenie zbywcy pojazdu zawierające datę przeniesienia praw własności pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu (lub nr VIN) i numer polisy, imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL nowego właściciela (lub w przypadku firmy nazwę, adres siedziby i nr REGON).

Kupiłeś auto z ważną polisą OC

Wraz z zakupem auta, prawa i obowiązki związane z umową ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę. Umowa jest ważna do końca okresu, na który została wystawiona, chyba że zostanie wypowiedziana przez nowego właściciela.

Otrzymałeś wezwania bo nastąpiła jedna z dwóch okoliczności. Polisa nie była w pełni opłacona przez Sprzedającego, lub nie masz takich zniżek jakie miał poprzedni właściciel, lub też różnią się inne czynniki taryfikacyjnej więc po dokonaniu przez nas ponownego wyliczenia jesteś zobowiązany do dopłaty.

Możesz wypowiedzieć polisę Zbywcy w każdym momencie i zawrzeć nową polisę. Jeśli zdecydowałeś się na niekontynuowanie polisy Zbywcy, wyślij za pomocą formularza internetowego https://www.ergohestia.pl/kupilem-sprzedalem-samochod/ wypowiedzenie z art 31. Dołącz dokument z własnoręcznym podpisem.

Przeliczymy składkę. Będziesz zobowiązany do zapłaty składki za okres od dnia zakupu auta do dnia złożenia wypowiedzenia umowy.

Jeżeli stałeś się posiadaczem pojazdu w wyniku innych okoliczności niż umowa kupna/sprzedaży (darowizna, nabycie spadku itp.) dostarcz do nas dokument potwierdzający zmianę właściciela (kopię / skan / zdjęcie umowy darowizny, dokumentu potwierdzającego nabycie spadku, itp., ewentualnie oświadczenie zbywcy pojazdu zawierające datę przeniesienia praw własności pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu (lub nr VIN) i numer polisy, imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL nowego właściciela (lub w przypadku firmy nazwę, adres siedziby i nr REGON).

Kupiłeś polisę w innym TU a naszej nie wypowiedziałeś

Skończył Ci się okres ubezpieczenia i postanowiłeś zawrzeć umowę z innym TU, mimo to otrzymałeś do nas wezwanie do zapłaty. Pamiętaj, że opłacona umowa OC wznawia się automatycznie na nowy okres.

Jak najszybciej dostarcz do nas dokument - wypowiedzenie z art. 28a, z własnoręcznym podpisem. Przeliczymy składkę. Będziesz zobowiązany do zapłaty składki za okres od dnia rozpoczęcia ochrony do dnia złożenia wypowiedzenia umowy.

Druk wypowiedzenia znajdziesz tutaj: https://www.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/

Byłeś sprawcą kolizji/wypadku

Po wypłacie odszkodowania Poszkodowanemu za szkodę, w której byłeś sprawcą, zwróciliśmy się do Ciebie o zwrot wypłaconego odszkodowania, ponieważ mogła mieć miejsce jedna z poniższych okoliczności:

 • prowadziłeś auto po użyciu alkoholu,
 • nie miałeś uprawnień do kierowania pojazdem,
 • odjechałeś z miejsca zdarzenia,
 • spowodowałeś kolizję/wypadek pojazdem nie posiadającym ważnej polisy OC na dzień zdarzenia.
 • (podstawę prawną znajdziesz w art. 828 Kodeksu cywilnego oraz w art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)

  Wówczas ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania ma prawo żądać zwrotu wypłaconej kwoty od kierującego.

  Po otrzymaniu od nas wezwania do zapłaty jesteś zobowiązany do zwrotu żądanej kwoty we wskazanym terminie. Brak zapłaty może spowodować nieprzyjemne konsekwencje. Należność możemy przekazać do firmy windykacyjnej bądź skierować sprawę na drogę sądową, co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów.

  Jeśli masz dodatkowe pytania, bądź wątpliwości prosimy skontaktuj się bezpośrednio z osobą zajmującą się Twoją sprawą. Jej numer telefonu oraz adres e-mailowy znajdziesz w nagłówku wezwania. Dochowamy wszelkich starań by ułatwić Ci uregulowanie Twojego zobowiązania.

   Byłeś sprawcą zalania albo innej szkody majątkowej

   W ostatnim czasie spowodowałeś np. zalanie u sąsiadów. Wypłaciliśmy odszkodowanie z ich polisy mienia, następnie zwróciliśmy się do Ciebie o zwrot kosztów (podstawa prawna art. 828 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 415 Kodeksu cywilnego).

   Po otrzymaniu od nas wezwania do zapłaty jesteś zobowiązany do zwrotu żądanej kwoty we wskazanym terminie. Brak zapłaty może spowodować nieprzyjemne konsekwencje. Należność możemy przekazać do firmy windykacyjnej bądź skierować sprawę na drogę sądową, co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów.

   Jeśli posiadałeś w dacie zdarzenia polisę OC w życiu prywatnym, prosimy prześlij ją do nas.

   Jeśli masz dodatkowe pytania, bądź wątpliwości prosimy skontaktuj się bezpośrednio z osobą zajmującą się Twoją sprawą. Jej numer telefonu oraz adres e-mailowy znajdziesz w nagłówku wezwania. Dochowamy wszelkich starań by ułatwić Ci uregulowanie Twojego zobowiązania.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×