.

mkpk

Oświadczenie o kolizji

– czy zawsze jest potrzebne?

Zobacz, czym różnią się od siebie stłuczka, kolizja i wypadek drogowy

W 2019 roku miało miejsce 485 000 zdarzeń drogowych. Wypadki stanowiły zaledwie niewielką ich część – było ich dokładnie 30 288. Czym różni się wypadek od kolizji? Na czym polega stłuczka? Zobacz, jak przygotować oświadczenie o szkodzie i jakie podjąć kroki, jeśli będziesz brać udział w zdarzeniu drogowym.

Z tekstu dowiesz się:

 • czym jest wypadek drogowy,
 • co to jest kolizja drogowa,
 • co powinno się znaleźć w oświadczeniu o kolizji drogowej,
 • jak postępować w przypadku kolizji drogowej,
 • jak postępować w przypadku stłuczki parkingowej i karambolu,
 • w jaki sposób następuje likwidacja szkody.

Rozróżnianie pojęć związanych ze zdarzeniami drogowymi może mieć kluczowe znaczenie dla Ciebie jako uczestnika wypadku lub kolizji. Inaczej zachowasz się, jeśli będziesz brał udział w wypadku drogowym, a inaczej – w kolizji. W nieco inny sposób będzie także prowadzone dalsze postępowanie.

Wypadek drogowy – co to jest i czy należy wypełnić oświadczenie powypadkowe?

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym wypadek drogowy ma miejsce w ruchu lądowym i jest wynikiem naruszenia zasad bezpieczeństwa. Aby zdarzenie zostało zaklasyfikowane jako wypadek, przynajmniej jeden uczestnik musi mieć obrażenia ciała, których skutki są odczuwalne dłużej niż 7 dni, lub zginąć. Sprawca wypadku odpowiada przed sądem na podstawie art. 177 Kodeksu karnego. Auta po wypadkach drogowych najczęściej są poważnie uszkodzone i niezdolne do dalszej jazdy.

Wypadek drogowy trzeba zgłosić policji. Jeśli wymaga tego sytuacja, należy także wezwać pogotowie. Obowiązkiem uczestników lub świadków zdarzenia jest też udzielenie wszystkim poszkodowanym pierwszej pomocy. Nie powinno się przestawiać samochodów na własną rękę. Ich umiejscowienie i stan mogą bowiem odgrywać kluczową rolę przy ustalaniu przebiegu zdarzenia.

Emocje w trakcie wypadku drogowego są tak duże, że trudno pamiętać o wypełnianiu oświadczenia sprawcy wypadku. Co więcej ze względu na osoby ranne prawdopodobnie nie będzie nawet możliwości, aby wypełnić formularz wypadkowy. W takich sytuacjach niezbędne do dalszego postępowania będą:

 • notatka policyjna,
 • zdjęcia z wypadku,
 • zeznania uczestników i świadków.

Kolizja drogowa – co to jest i czy jest potrzebne oświadczenie o kolizji?

pan obcięty

Kolizja, nazywana również potocznie stłuczką, to wykroczenie drogowe, którego definicja nie jest uregulowana w przepisach Kodeksu karnego ani Prawa o ruchu drogowym. Za kolizję uznaje się każde zdarzenie, które nie może zostać zaklasyfikowane jako wypadek:

 • kolizja wiąże się z brakiem lub niewielkimi uszkodzeniami ciała, których skutki nie przekraczają 7 dni,
 • głównym skutkiem kolizji jest strata materialna – uszkodzenie pojazdu, bagażu itp.

Sprawca kolizji może zostać ukarany mandatem lub wyrokiem nakazowym nadanym na posiedzeniu niejawnym.

Jeśli uczestnicy kolizji drogowej są zgodni co do wersji zdarzeń, nie muszą wzywać policji. W takiej sytuacji musi jednak zostać spisane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.

Oświadczenie o kolizji drogowej – co to jest?

Formularz szkody komunikacyjnej to dokument, który zawsze powinieneś wozić ze sobą w aucie. Może to znacznie przyspieszyć wszystkie formalności związane z późniejszą likwidacją szkody.

W sytuacji, gdy nie masz przy sobie oświadczenia o kolizji drogowej, spisz wszystkie informacje o zdarzeniu na kartce:

 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane sprawcy i poszkodowanego (imię, nazwisko, numer dowodu, adres zamieszkania), a także dane pojazdów,
 • numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwa firmy ubezpieczeniowej,
 • opis okoliczności i skutków kolizji.

W oświadczeniu muszą znaleźć się także własnoręczne podpisy uczestników zdarzenia. Do dokumentu można także dołączyć zdjęcia z miejsca kolizji.

Co zrobić w przypadku stłuczki? Jak się zachować, gdy sprawca nie podaje danych?

Podobnie jak przy wypadku drogowym, tak i bezpośrednio po kolizji należy sprawdzić, czy nie ma rannych. Następnie, jeśli każdy uczestnik zgadza się co do przebiegu zdarzenia, można przestawić swoje pojazdy w taki sposób, by nie blokowały ruchu. Dopiero wtedy można zająć się formalnościami.

Co jednak zrobić, jeśli sprawca nie przyznaje się do winy albo nie chce podać swoich danych? W takiej sytuacji należy wezwać policję, która ustali przebieg zdarzenia i wskaże, kto jest winnym stłuczki. Pamiętaj, że udostępnienie swoich danych po kolizji to obowiązek każdego jej uczestnika.

Nietypowe zdarzenia drogowe. Co zrobić w razie stłuczki na parkingu lub karambolu?

pan

Stłuczki parkingowe należą do jednego z najczęstszych rodzajów kolizji. Pośpiech, duża liczba aut, ciasne przejazdy, brak uważności – to wszystko sprawia, że o stłuczkę parkingową jest bardzo łatwo.

Jeśli będziesz brał udział w zdarzeniu na parkingu, postępuj tak samo jak w przypadku standardowej kolizji drogowej:

 • wyjdź z auta i sprawdź, czy nikt nie jest ranny,
 • oceń szkody powstałe w aucie,
 • spisz razem z drugim uczestnikiem zdarzenia oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Jak napisać oświadczenie o kolizji na parkingu? Jest to ten sam dokument co przy zwykłej kolizji. Jeśli sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce podać swoich danych, wezwij policję. Notatka służb mundurowych będzie potrzebna ubezpieczycielowi w trakcie likwidacji szkody z OC sprawcy.


Innym, nieco bardziej skomplikowanym zdarzeniem drogowym jest karambol:

 • za karambol uznaje się zdarzenie drogowe, w którym bierze udział przynajmniej 5 pojazdów,
 • jeśli w karambolu są osoby poważnie ranne lub ofiary śmiertelne, karambol może być zakwalifikowany jako wypadek, a nawet katastrofa w ruchu lądowym,
 • jeśli w karambolu nie ma ofiar w ludziach, zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako kolizja.

Czy po karambolu uczestnicy zdarzenia powinni wypełnić formularz szkody komunikacyjnej? Jeśli można ustalić sprawcę, jest to jak najbardziej możliwe. Często jednak zdarza się, że trudno wskazać jednego winowajcę. W tym wypadku wezwanie policji może się więc okazać niezbędne do ustalenia przebiegu zdarzenia.

Likwidacja szkody z OC sprawcy czy likwidacja szkody z AC?

Zarówno w razie wypadku, jak i kolizji drogowej, stłuczki parkingowej czy karambolu Twoje koszty naprawy auta mogą zostać pokryte przez ubezpieczyciela. To, które towarzystwo ubezpieczeniowe zajmie się likwidacją szkody, zależy jednak od sytuacji:

Jeśli jesteś poszkodowanym, a w trakcie zdarzenia został ustalony sprawca, naprawisz auto w ramach likwidacji szkody z OC sprawcy. Twoje OC pozostanie nienaruszone.

Jeśli jesteś winnym zdarzenia, poszkodowany naprawi auto z Twojego OC. Natomiast Ty będziesz mógł oddać auto do naprawy w ramach ubezpieczenia autocasco.

Jeśli masz wykupione dodatkowe polisy, możesz się też skontaktować z ubezpieczycielem. W Ergo Hestia oferujemy ubezpieczenie Car Assistance, w ramach którego udzielimy Ci natychmiastowej pomocy. Możemy m.in. zapewnić Ci pojazd zastępczy lub holowanie auta.

Wypadek, kolizja, stłuczka parkingowa, karambol – wszystkie te terminy są związane ze zdarzeniami drogowymi, jednak występują między nimi istotne różnice. Jeśli będziesz wiedzieć, jak postępować w razie wypadku czy kolizji, na pewno znacznie ułatwisz i przyspieszysz cały proces likwidacji szkody.


Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Warto wiedzieć:

Pomoc

szkoda całkowita co dalej

Pomoc

Szkoda całkowita: co dalej?

Czytaj więcejarrow