Kobieta stojąca przy samochodzie

Jak zrezygnować z polisy

Prześlij do nas dokumenty – zajmiemy się Twoją sprawą!

Umowa OC pojazdu obowiązuje przez 12 miesięcy. Ustawa przewiduje jedynie nieliczne wyjątki od tej zasady. Dzień zakończenia okresu ochrony znajdziesz w dokumencie ubezpieczenia. Zdarzają się też sytuacje (np. sprzedaż pojazdu), kiedy umowę możesz rozwiązać wcześniej. Jak zrezygnować z polisy? Podpowiadamy!

Skorzystaj z formularza na stronie www.ergohestia.pl

Wypowiedzenie na koniec trwania umowy, zapobiegające odnowieniu się polisy

Umowy ubezpieczeń tzw. dobrowolnych nie podlegają automatycznemu odnowieniu, nie ma więc potrzeby ich wypowiadania. Inaczej wygląda sytuacja z ubezpieczeniami obowiązkowymi:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.dw

Te umowy ubezpieczenia możesz wypowiedzieć. Jak to zrobić?

 • pobierz druk wypowiedzenia – znajdziesz go tutaj: https://www.ergohestia.pl/wypowiedzenie-umowy-OC
 • powołaj się na art. 28 (dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), art. 46 (dla polisy OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego) lub art. 62 (dla obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152),
 • podpisz wypowiedzenie,
 • przekaż do towarzystwa najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.Wypowiedzenie możesz dostarczyć:

Tak złożone wypowiedzenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia nie odnowi się samoczynnie na kolejny 12 m-ny okres.

Wypowiedzenie gdy polisa się odnowiła, a Ty masz już ubezpieczenie na ten sam okres w innym towarzystwie.

Posiadasz podwójne ubezpieczenie? Możesz zrezygnować z polisy, która odnowiła się automatycznie. Jak to zrobić?

 • pobierz druk wypowiedzenia – znajdziesz go tutaj: https://www.ergohestia.pl/wypowiedzenie-umowy-OC
 • powołaj się na art. 28a (dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), 46a (dla polisy OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego) lub 62a (dla obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152),
 • podpisz wypowiedzenie,
 • przekaż do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Skrócimy czas trwania polisy do dnia złożenia wypowiedzenia – zapłacisz tylko za okres, w którym świadczyliśmy ochronę.

Wypowiedzenie możesz dostarczyć:

Kobieta z samochodem

Wypowiedzenie po zakupie auta, gdy nie chcesz kontynuować polisy sprzedającego.

W każdej chwili możesz wypowiedzieć polisę sprzedającego i zawrzeć nową. Wypełnij: https://www.ergohestia.pl/wypowiedzenie-umowy-OC  i wyślij, powołując się na art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152):

 • za pomocą formularza internetowego,
 • tradycyjną pocztą na adres: STU ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Przeliczymy składkę zgodnie z posiadanymi zniżkami i zwyżkami – zapłacisz jednak tylko za czas od dnia zakupu samochodu do dnia złożenia wypowiedzenia umowy.

Odstąpienie od polisy.

Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej na odległość przez osobę fizyczną w ciągu 30 dni, a przez osobę prawną w terminie 7 dni od daty zawarcia ubezpieczenia.

0dstąpić od polisy możesz za pomocą naszego formularza internetowego

Skrócimy czas trwania polisy do dnia złożenia odstąpienia – zapłacisz tylko za okres, w którym świadczyliśmy ochronę.Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA