Czym jest ubezpieczenie OC i co obejmuje?

Z pewnością wiesz, że aby móc swobodnie, zgodnie z prawem i bezpiecznie poruszać się swoim autem pod drogach krajowych i zagranicznych, musisz mieć wykupione ubezpieczenie OC. Zastanawiasz się, dlaczego jest Ci ono potrzebne i co obejmuje? Konkretne informacje, jakie szkody pokrywa OC w ERGO Hestia, znajdziesz w tym tekście.

Z tekstu dowiesz się:

 • co to jest ubezpieczenie OC,
 • co obejmuje OC samochodu,
 • czego ubezpieczenie OC nie obejmuje,
 • co pokrywa OC.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, na którym korzystają wszyscy uczestnicy ruchu drogowego – zarówno ubezpieczony, jak i poszkodowani przez niego piesi lub kierowcy. Na jakiej zasadzie działa i co obejmuje OC?

aaOC – co to?

Najprościej ujmując, z ubezpieczenia OC pokrywane są koszty naprawy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innym uczestnikom ruchu. OC chroni więc nie tyle samego ubezpieczonego, ile osoby trzecie, które otrzymają środki finansowe za poniesione szkody i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczony z kolei nie musi wypłacać ich z własnej kieszeni – a więc jest zwolniony ze sporej odpowiedzialności finansowej. Pełna definicja ubezpieczenia OC znajduje się w art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy auto ma OC? Takie informacje znajdziesz na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakładce „Baza OC i AC” i kolejno „Sprawdzenie ubezpieczenia OC” i „Identyfikacja umowy OC na dzień”. Następnie należy:

 • podać numer rejestracyjny auta lub VIN,
 • podać datę sprawdzenia ważności OC i kraj, w którym wtedy przebywałeś,
 • przepisać kod weryfikacyjny i kliknąć „Sprawdź”.

Jeśli auto jest ubezpieczone, na stronie ukażą się marka i model samochodu, a także numer polisy OC razem z adresem głównej siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.


Ubezpieczenie OC – co obejmuje?

W jakich sytuacjach z Twojej polisy OC zostaną wypłacone środki? Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, których jesteś sprawcą jako kierowca ubezpieczonego auta, takie jak:

 • potrącenie pieszego lub rowerzysty,
 • zderzenie z innym pojazdem,
 • potrącenie zwierzęcia (zarówno domowego, jak i dzikiego),
 • uderzenie pojazdem w budynek, ogrodzenie lub obiekt publiczny (np. latarnię czy znak drogowy).

Co więcej, pojazd ubezpieczonego nie musi być w ruchu, aby powstało zdarzenie wywołujące szkodę. Również i takie sytuacje obejmuje ochrona ubezpieczenia OC. Z polisy zostaną więc pokryte koszty naprawy szkód wyrządzonych podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego, załadunku i rozładunku auta, a także zatrzymania lub postoju samochodu. Przykładem takich zdarzeń jest np. uderzenie sąsiedniego auta drzwiami podczas wysiadania lub uszkodzenie go wypakowywanym meblem.


Jakie szkody pokrywa OC?

Warto wiedzieć, jak towarzystwa ubezpieczeniowe definiują pojęcie szkody: to zdarzenie, którego następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój (lub utrata) zdrowia lub zniszczenie albo uszkodzenie mienia. W związku z tym szkody można podzielić na dwa rodzaje.

Szkody majątkowe

Ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu środki za naprawę pojazdu (do wyboru wypłata kwoty w wariancie kosztorysowym lub naprawa pojazdu w salonie, z którym współpracuje ubezpieczyciel). Jeśli konieczne jest powtórzenie badania technicznego, ponieważ zostały uszkodzone kluczowe elementy nadwozia, OC sprawcy pokrywa również ten koszt. Ponadto z OC sprawcy mogą być również wypłacone środki na pokrycie kosztów holowania, tłumaczenia dokumentów, akcji ratunkowej, a nawet za wynajem auta zastępczego.

Jeśli doszło do nieodwracalnego uszkodzenia auta, z polisy wypłacane jest odszkodowanie za stratę całkowitą, a gdy zostanie stwierdzona utrata wartości pojazdu, ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu różnicę.

Szkody osobowe

W przypadku gdy doszło do uszkodzenia ciała, ubezpieczyciel zwraca koszty leczenia i rehabilitacji, wypłaca również zadośćuczynienie za cierpienie i krzywdy, a także odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. O świadczenie mogą również ubiegać się bliscy poszkodowanego zmarłego wskutek zdarzenia – może im przysługiwać np. renta, zwrot kosztów pogrzebu i odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej.

Ubezpieczenie OC – czego nie obejmuje?

Wiesz już, co obejmuje ubezpieczenie OC i za jakie szkody poszkodowany otrzyma zwrot kosztów z Twojego ubezpieczenia. Za co jednak towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności?

Z zakresu ubezpieczenia OC pojazdu wyłączone są szkody wyrządzone:

 • umyślnie – nie tylko przez osobę ubezpieczoną, ale także wszystkie osoby, z którymi ubezpieczony jest powiązany wspólnym gospodarstwem domowym;
 • w wyniku rażącego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego (ale i w tym przypadku bywają wyjątki, określane w OWU „względami słuszności”, czyli wyjątkowymi okolicznościami);
 • w wyniku użytkowania przez ubezpieczonego pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem.

Wyłączenia obejmują też sytuacje, w których kierujący (upoważniony do użytkowania pojazdu) doprowadził do szkody z powodu swojego stanu wskazującego na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, a także leków działających odurzająco. Podobnie w sytuacjach, gdy kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał wymaganych uprawnień – ubezpieczyciel nie wypłaca wówczas odszkodowania, a ubezpieczony pokrywa koszty szkody z własnej kieszeni.

Ponadto ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stanu wyjątkowego (np. działań wojennych, strajku, aktów terroryzmu czy zarekwirowania majątku przez władzę), skażenia środowiska lub działania energii jądrowej, broni biologicznej i chemicznej. 

Chcesz wiedzieć więcej o ochronie ubezpieczeniowej, jaką daje Tobie i innym OC? A może planujesz rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenia nieobowiązkowe, takie jak AC i Car Assistance? Skontaktuj się z agentem ERGO Hestia i czuj się na drodze jeszcze pewniej!

Warto wiedzieć

Obowiązkowe ubezpieczenia samochodu

Car Assistance - pewność w każdym wypadku

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies