Zrównoważony rozwój

Raporty społeczne

Raport wpływu Grupy ERGO Hestia za rok 2022

Troska. Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

Wpływ społeczno-ekonomiczny Grupy ERGO Hestia 2021 

Wpływ społeczno-ekonomiczny Grupy ERGO Hestia 2020