Duo Benefit to doskonałe rozwiązanie na różne sytuacje życiowe: przejście na emeryturę, wykształcenie dzieci czy dofinansowanie spłaty kredytu. Formuła Hybrydowa daje możliwość połączenia gwarancji z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego. Dzięki temu masz możliwość osiągnięcia zysków i równoczesnego określenia z góry wysokości przyszłych wypłat. Inwestuj, zapewniając przy tym swoim bliskim stabilność finansową.

 

By sprawdzić notowania funduszy skorzystaj z wyszukiwarki notowań.

 

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu

Pliki do pobrania

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego (30% składki) jest obarczone ryzykiem utraty części, a nawet całości wartości zainwestowanego kapitału w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ryzykami opisanymi w Regulaminie Lokowania Środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Duo Benefit, w których znajdziesz:
• Regulamin Lokowania Środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych;
• Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych;
• Tabelę opłat i limitów.
Powyżej wskazane dokumenty określają: zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, ryzyka związane z inwestowaniem w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej oraz opłaty i limity.

Pozostałe produkty

Ubezpieczenie na życie

Duo Protect to zabezpieczenie poziomu życia Ubezpieczonego i jego bliskich, w razie jego wypadku, kłopotów ze zdrowiem lub śmierci.

Kompleksowy pakiet ubezpieczeń

ERGO 7 to nowoczesne ubezpieczenie domu, mieszkania, domku letniskowego, domu w budowie i pojazdu, a także osób.

Warto wiedzieć

Zwrot składki z polisy w ERGO Hestii

Szkoda całkowita: co dalej?

Brak ciągłości OC – skutki

Zmiana ubezpieczyciela OC i AC krok po kroku

Zdrowie i życie: Gwarantowana wypłata

 

Zabezpieczenie przyszłości finansowej dzięki wypłacie ubezpieczonemu gwarantowanej kwoty świadczenia na koniec okresu ubezpieczenia.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Śmierć

Ubezpieczenie zabezpiecza finansowo bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci wypłacając ustaloną w umowie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia. Jej wysokość znana jest klientowi już w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Inwestycja

W ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego ubezpieczony ma możliwość inwestowania części swoich oszczędności  w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Dzięki temu ma szansę na wysoki zysk na atrakcyjnych warunkach. Ubezpieczony może skorzystać z indywidualnie dobranej strategii inwestycyjnej lokując środki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Śmierć w NW

W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, osoby uprawnione otrzymają dodatkowe jednorazowe świadczenie w ustalonej wysokości.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Całkowita niezdolność do pracy w NW

W przypadku wystąpienia całkowitej trwałej niezdolności do pracy z powodu nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczonemu wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Trwałe inwalidztwo w NW

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie klienta na wypadek wystąpienia trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W takim przypadku ubezpieczony otrzyma określony procent wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. 

Zapytaj o cenę i kup u agenta
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×