Poznaj ubezpieczenie domu i mieszkania
w ERGO Hestii


Ubezpieczenie domu i mieszkania chroni Cię przed finansowymi
konsekwencjami sytuacji, które mogą się zdarzyć
w Twoim domu lub mieszkaniu.


Ubezpieczenia ERGO Hestii dostępne są w trzech wariantach, co pozwoli na
szybkie i łatwe porównanie ich zakresów. Z łatwością dobierzesz
ubezpieczenia i dodatki, których potrzebujesz. Mogą być to np. ubezpieczenie
mienia od kradzieży czy Home Assistance, czyli pomoc w przypadku
uszkodzenia lub awarii urządzeń czy instalacji domowych.

Dom i mieszkanie

 
Rodzaje ubezpieczeń


Mienie od ognia i zdarzeń losowych
Chronimy Twój dom czy mieszkanie, jak również mienie znajdujące się w środku, od zniszczenia czy uszkodzenia w wyniku aż 20 zdarzeń losowych (m.in. pożaru, uderzenia pioruna, zalania, przepięcia).

Mienie od kradzieży
Ubezpieczamy nieruchomość oraz mienie znajdujące się  w środku w razie włamania, kradzieży lub zniszczenia ubezpieczonych przedmiotów wskutek wandalizmu. Ubezpieczeniem objęte są również rzeczy znajdujące na terenie posesji, np. kosiarka, meble ogrodowe, grille.

Dom w budowie
Obejmujemy ochroną dom podczas całego etapu prowadzenia prac budowlanych. Nie musisz obawiać się m. in. zdarzeń losowych, takich jak przepięcie, uderzenie pioruna czy upadek drzewa. Wypłacimy odszkodowanie także w razie gwałtownego zniszczenia czy uszkodzenia domu, np. tzw. katastrofy budowlanej.

Domek letniskowy
Twoja wakacyjna oaza spokoju również potrzebuje zabezpieczenia. Chronimy domki położone w ogródku działkowym lub na działce rekreacyjnej: budynek, jak i rzeczy znajdujące się w środku.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Na kontuzje oraz urazy jesteśmy również narażeni w domu. Jeśli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacimy Ci świadczenie z tytułu doznanego urazu. Dodatkowo, możesz skorzystać z innych świadczeń, np. zwrotu kosztów związanych z leczeniem lub rehabilitacją. W przypadku dłuższego pobytu związanego z nieszczęśliwym wypadkiem dostaniesz również świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym)
Jeśli wyrządzisz komuś szkodę, OC w życiu prywatnym zapewni poszkodowanemu pieniądze na jej pokrycie. Ochrona obejmuje np. zniszczenie sprzętu powierzonego Ci przez pracodawcę. Wypłacimy odszkodowanie również wtedy, kiedy np. zarysujesz wózkiem sklepowym czyjś samochód albo poplamisz kawą płaszcz przechodzącej obok osoby.

Dom i mieszkanie

Jakie masz dodatkowe możliwości ochrony?


Home Assistance
To pomoc specjalisty w przypadku wystąpienia awarii (np. grzejnika, bramy wjazdowej, rolet zewnętrznych), przepięcia lub zdarzenia losowego. Ubezpieczenie obejmuje również naprawę sprzętu komputerowego oraz RTV i AGD. W ramach Home Assistance pokryjemy również koszt części zamiennych do 100 zł.

Medical Assistance
W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, zapewnimy Ci wideo- lub telekonsultację z lekarzem albo wizytę lekarza lub pielęgniarki. Ubezpieczenie to obejmuje też m.in. dowóz leków, drobnego sprzętu medycznego i podstawowych artykułów spożywczych.

Dom i mieszkanie

Co zyskujesz?Pełną ochronę rodziny i majątku.

Elastyczną formułę – możliwość ubezpieczenia się od podstawowych zdarzeń, jak i all risk, czyli od wszystkich ryzyk niewyłączonych z zakresu Ochrony Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Ochronę w przypadku szkód, które spowodujesz Ty lub Twoje osoby bliskie (tak zwane szkody własne).

Ochronę również zewnętrznych elementów składowych domu, np. rolet, kamer.

Możliwość ubezpieczenia różnych rodzajów nieruchomości: domu (w tym również drewnianego), mieszkania, domku letniskowego i domu w budowie, czy budynku będącego pod opieką konserwatora zabytków.Dom i mieszkanie

Znajdź agenta

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę albo kupić ubezpieczenie, skontaktuj się z doradcą. Agent ERGO Hestii pomoże Ci w dopasowaniu ubezpieczenia do Twoich potrzeb.

Pliki do pobrania