Aneksy do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - 2015.12.30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA w Sopocie informuje, że w związku z realizacją zobowiązań objętych treścią decyzji administracyjnej nr RGD.6/2015 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 26 listopada 2015 r., w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oferuje zawarcie aneksów do umów ubezpieczenia na życie zawartych na podstawie następujących ogólnych warunków ubezpieczenia:

a. Program Inwestycyjno - Rentowy Inventus. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od 21 grudnia 2012 roku,

b. Program Inwestycyjno - Rentowy Duo Invest. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od 21 grudnia 2012 roku,

c. Program Inwestycyjno - Rentowy Advanta. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną składką Ubezpieczeniową stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od 21 grudnia 2012 roku,

d. Program Inwestycyjno - Rentowy HESTIA Lepsze Perspektywy”. Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z Tabelą opłat i limitów stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od 3 marca 2014 roku.

Powyższe aneksy poprawiają sytuacje konsumentów poprzez zmianę wysokości wartości wykupu jako świadczenia w umowie ubezpieczenia w następujący sposób:

 1. wartość wykupu całkowitego lub wartość wykupu częściowego wyniesie: 

  Rok polisowy: Wartość wykupu całkowitego jako % wartości konta podstawowego: Wartość wykupu częściowego jako % części wartości konta podstawowego:

  Rok polisowy:Wartość wykupu całkowitego jako % wartości konta podstawowego:Wartość wykupu częściowego jako % części wartości konta podstawowego:
  w 1 roku75% 
  w 2 roku80% 
  w 3 roku85% 
  w 4 roku87% 
  w 5 roku89% 
  w 6 roku91% 
  w 7 roku93% 
  w 8 roku95% 
  w 9 roku98% 
  w 10 roku100% 
 2. przy wykupie całkowitym w żadnym przypadku różnica pomiędzy wartością konta podstawowego, a kwotą świadczenia z tytułu wykupu nie będzie większa niż 5000 zł,
 3. przy wykupie częściowym w żadnym przypadku różnica pomiędzy wartością wnioskowanej przez Ubezpieczającego do wypłaty części konta podstawowego, a kwotą świadczenia z tytułu wykupu częściowego nie będzie większa niż 5000 zł,
 4. świadczenie nie będzie w żadnym przypadku niższe od poziomu przewidzianego ogólnymi warunkami ubezpieczenia na podstawie których zawarto umowę ubezpieczenia.