Strategia Stabilnego Wzrostu

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,02 1,65 3,35 9,85 9,64 8,36 10,29 4,83

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Strategia Stabilnego Wzrostu
Kod UFSTSW
Typ funduszu mieszany
Data utworzenia czerwiec 2014
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Advanta, Inventus, Duo Invest, Grand Duo, Duo Benefit, Eventus Duo

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu poprzez inwestowanie środków pieniężnych, przy zachowaniu niskiego do średniego ryzyka inwestycyjnego charakterystycznego dla tego typu portfeli mieszanych. W skład Aktywów Funduszu wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym tj. dokonujących lokat w szczególności w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym tj. dokonujących lokat w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz lokaty bankowe i środki pieniężne.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×